MgA. Simona Fedorková


Vzdelanie

Janáčkova akadémia múzických umení, Brno, ČR- odbor muzikálové herectvo

Prax

Divadlo Cassia Košice

Štátne divadlo Košice 

Pedagóg Súkromného konzervatória, Zádielska 12, Košice

Účinkovanie

  • List Gustávovi Husákovi (ŠDKE)