Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Mgr.art. Peter Havasi


Pedagóg

Hlavný odbor štúdia Herectvo, umelecká prax interná, umelecký prednes, pantomíma, pedagogika hlavného odboru štúdia

Vzdelanie

VŠMU Bratislava

University of Theatre and Film Arts, Budapest, HU

Prax

Divadlo Thália, Košice http://www.thaliaszinhaz.sk/sk/

Váci Dunakanyar Szinház  http://vacidunakanyarszinhaz.hu

Dom Komorného divadla a umenia Baróka, HU http://bartokszinhaz.hu

Divadlo na Peróne, Košice https://naperone.sk/tvorba

Zentheszinház, HU http://www.zentheszinhaz.hu

Pedagóg Súkromného konzervatória, Zádielska 12, Košice

Film

Čiara http://www.ciara.sk