Mgr. Martin PADO

Pedagóg spevu

VZDELANIE:

2011 - 2016  Akademia Muzyczna w Krakowe, Poľsko - spev - dosiahnutý titul Magister umenia

SKÚSENOSTI:

Skola Muzyczna " MOZART" Krakow - pozícia učiteľ spevu

Filharmonia Krakowska, Poľsko  - sólista v 50. predstaveniach Filharmónie v opernom predstavení pod názvom " Il mondo dela luna" / Haydn/ postava Bonafede

Tetr im. Juliusza Slowacskiego v Krakove, Poľsko - sólista v muzikály " Śpia Wystawy"

KURZY a ŠKOLENIA:

AMUZ KRAKOW: 

  • Majstrovské kurzy Mariusza Kwietnia - sólista v Metropolitan Opera v New Yourku
  • Kurz "Mowa Ciala"  pod vedením I. Krosny
  • Majstrovské kurzy Richarda Cross'a - Yale School of Music, USA
  • Majstrovské kurzy I. Sobotko- Poľsko
  • Majstrovské kurzy E. Blahovej - Slovensko