Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Mgr.art. Katarína Sninská, ArtD.


​Pedagóg

 • moderný tanec, umelecká prax MTA, dejiny tanca a baletu, rozbor umeleckých diel, teória a metodika tanca, javiskový pohyb, pedagogický seminár, didaktika tanca, metodika výučby tanca, fyziológia pohybového aparátu, vyučovacia prax

Vzdelanie

 • 2011 - 2006 doktorandské štúdium VŠMU Bratislava (ArtD.), pod vedením Dagmar Hubovej
 • 1996 absolventka VŠMU Bratislava, odbor choreografia a réžia baletu 
 • 1994 Belgická tanečná akadémia, Antwerpy, Belgicko štúdium tanca 

Pedagogické a organizačné skúsenosti

 • Spolupráca s osobnosťami ako: doc. Marilena Halászová, Attila Egerházi - riaditeľ Székesféhervár Ballet Theatre / Maďarsko, Joe Alegado-pedagóg USA, Alberto Poti - pedagóg/Taliansko, Róbert Hlatky - Movement re-training centrum/ Rotterdam Holandsko-Universita of Arts -  CODARTS Rotterdam, VŠMU - Výskumné centrum, Universita of Arts -  CODARTS Rotterdam
 • Od roku 2017 členka komisie Fondu na podporu umenia
 • od 2004 zástupca RŠ a vedúca tanečného odboru Súkromného konzervatória 
 • od 2012 riaditeľka SZUŠ Kmeťova 23, Košice (v súčasnosti SZUŠ Zádielska 12, Košice)
 • 2012 -2006 zástupca RŠ a pedagóg na SZUŠ, Kmeťova 23, Košice 
 • 2006-1997 pedagogička a majiteľka Súkromnej školy tanca Mgr. K.Solárovej-Sninskej
 • 1998 organizátorka Medzinárodného festivalu tanca v Košiciach

Profesionálne skúsenosti

 • 2017 Dramaturgička festivalu súčasného tanca New dance days 2017
 • 2017 členka predmetovej komisie ZUŠ
 • 2015 odborná spolupracovníčka a konzultantka pri tvorbe Śtátneho vzdelávacieho programu pre ZUŠ
 • 2013 Réžia a dramaturgia projektu 4 ŽIVLY -festival medzinárodnej tanečnej spolupráce Košice
 • 2013 Asistentka réžie muzikál Krysař Košice
 • 2013-2005 Réžia predstavení Súkr.konzervatória a SZUŠ, choreograf predstavení
 • 2008 Dobrodružstvá smelého zajka, choreografia, ŠD Košice
 • 2007 Pinocchio, choreografia, ŠD Košice
 • 2007 Maťko a Kubko, choreografia, ŠD Košice
 • 2007 - 1994 choreografická spolupráca so ŠD Košice, divadlom Thália, Staromestským divadlom, JAMU Brno, Slovenskou televíziou Košice, agentúrou Dial, Ocenenie na Majstrovstvách Európy (Rakúsko) 2 x 1. miesto v scénických choreografiách, postup na MS Las Vegas – USA ( 2004), choreografia tanečnej rozprávky “Anjel Dominik a čerti “ Košice (2003), choreografia a réžia tanečnej rozprávky “ Matejova Múdrosť “ (2003), melodráma “ Grék Zorba “ divadlo Thália Košice (2003), choreografia a réžia tanečnej rozprávky “ Statočné srdce“ (2002), opereta “ Parížsky hosť “ divadlo Thália Košice (2002), detská rozprávka “ Maťko husár“ divadlo Thália Košice (2001), choreografia a réžia tanečného projektu “ Urob zajtrajšok dneškom a nechaj nás snívať “ ŠD Košice (2001), choreografia hudobno-pohybového divadla “Apokalypsa“ Staromestské divadlo Košice (2000), choreografia detského muzikálu “Pozdvižení v lexiku“ divadlo Marta Brno (CZ) (2000), choreografia a réžia detskej tanečnej rozprávky “ Nebojsa “ Štúdio ŠD Košice (1999), pohybová spolupráca “ Bocatius “ pouličný divadelný projekt Košice (1998), choreografia divadelnej hry “ Tři sestry “ divadlo Marta Brno (CZ) (1997), choreografia televíznych programov pre deti “ Zlatá brána “ Slovenská televízia Košice (1996 – 1998), choreografia “ Miss Slovenskej republiky “ Košice (1996), réžia, choreografia a dramaturgia módnych prehliadok agentúry DIAL Košice (1995 – 1998), choreografia v divadelných hrách a muzikáloch v ŠD Košice: “Malý obchod s hrôzami“ muzikál (réžia M. Antol), “Cyrano z predmestia“ muzikál (réžia M. Kleis), “Rozprávka o víle Radulienke“, muzikál (réžia P. Hudák), “ Dom, kde sa to robí dobre“ divad. hra (réžia M. Hatina), “Lov na krysy“ divad. hra (réžia P. Scherhaufer), “Tank“ divad. hra (réžia M. Hurajová) a v divadle Thália: “Bubák“ muzikál (1995 – 1997), pohybová spolupráca “ Kupec Benátsky “ divadlo Astorka Bratislava (réžia R. Pollák) (1994 – 1995), Autorka jednej z choreografií divadelného projektu s názvom “ Akadémia v divadle “ Antwerpy (Belgicko) (1994), od roku 1991 choreograf v Tanečnom štúdiu „S“ Košice)