Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Anton Kónya, DiS.art.

 

Pedagóg

Korepetítor

Prax

  • autor hudby k predstaveniu "Kráčali pod nami"  Poddukelský umelecký ľudový súbor (PUĽS, choreografia Viliam Mikula)
  • PUĽS Prešov- korepetítor baletu, skladateľ
  • vedúci ľudovej hudby Vysokoškolského ľudového súboru "Torysa" 
  • vedúci speváckej skupiny Vysokoškolského ľudového súboru "Torysa" 
  • člen ľudovej hudby Šarišanci

2020  PUĽS- korepetítor baletu, skladateľ, SZUŠ Ebony- učiteľ hry na klavíri, korepetítor

2019- 2014 SZUŠ Grimmy- učiteľ hry na klavíri, korepetítor, PUĽS- korepetítor baletu, skadateť

2014- 2012 PUĽS- zbormajster,dirigent

2012- 2008 ZUŠ J. Poschla v Prešove- korepetítor, ZUŠ vo Vranove nad Topľou- učiteľ hry na cimbale, SZUŠ DAMA v Prešove- korepetítor tanečného odboru

2008- 2006  FDU AU- korepetítor, ZUŠ J.L.Bellu- korepetítor tanečného odboru