Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

SKKE PONÚKA ŠTÚDIUM PRE ŠTUDENTOV Z UKRAJINY


SKKE дуже чутливо сприймає ситуацію в Україні.

Серед волонтерів на кордоні та за його межами є вчителі та керівництво нашої школи.

Однією з форм допомоги SKKE є також можливість негайного БЕЗКОШТОВНОГО НАВЧАННЯ для студентів з УКРАЇНИ в нашому коледж.

У разі виникнення питань звертайтеся до нас за тел. +421911621228.

SKKE veľmi citlivo vníma situáciu na Ukrajine. 

Pedagógovia aj vedenie našej školy patria medzi dobrovoľníkov na hraniciach aj mimo nich.

Jednou z foriem pomoci SKKE je aj možnosť okamžitého BEZPLATNÉHO ŠTÚDIA pre študentov z UKRAJINY na našom KONZERVATÓRIU.

V prípade otázok nás kontaktujte na t.č. +421917621228.