Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Mgr. art. Lenka Spišáková-Barilíková, ArtD.

  • Herečka, speváčka a pedagogička, členka umeleckého súboru Divadla Andreja Bagara v Nitre.
  • Pracovala s mnohými významnými režisérmi – Marián Amsler, Roman Polák, Ondrej Spišák, Jan Antonín Pitínsky, Ľubomír Vajdička, Karol Spišák, Juraj Nvota, Jakub Nvota, Michal Spišák, Jozef Bednárik, Svetozár Sprušanský, Ján Luterán, Jerzy Jan Polonski a ďalší.
  • Od roku 2013 pôsobí aj ako pedagogička herectva a javiskovej reči na Katedre spevu Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave.
  • Špecializuje sa na Techniku hlasu a vedie aj svoje vlastné letné workshopy hereckých techník.
  • Od roku 2016 vedie workshopy Sebavedomie v hlase.
  • Pravidelne prednáša a hosťuje na JAMU v Brne.
  • Prednášala na medzinárodných sympóziách Umelecký hlas, Laryngológia, na Klinicko - logopedických dňoch Sekcie klinickej logopédie SSO na Slovensku.