Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

PaedDr. Eva Hrunčáková


Pedagóg

  • Dejíny hudby, hra na klavíri, náuka o hudbe, sluchová analýza

Vzdelanie

  • 2004 – 2006 rigorózne štúdium na FHV UMB v Banskej Bystrici – akademický titul PaedDr.
  • 2005 1. kvalifikačná skúška (1. atestácia)
  • 2000 – 2004 Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 
  • študijný odbor: učiteľstvo odborných umeleckých predmetov v predmete – hudobná pedagogika 
  • 1979 – 1985 Konzervatórium v Košiciach, hudobný odbor – klavír

Profesionálne skúsenosti

  • 2013-2006 pedagóg Súkromného konzervatória 
  • 2013-2004 pedagóg na ZUŠ Hlavná Košice 
  • 2002-2003 pedagóg Strednej umeleckej školy v Košiciach, HDO -HNK