Ján Jakab


Pedagóg

Hlavný odbor štúdia Herectvo, javisková reč

Vzdelanie

Akadémia umení Banská Bystrica

Prax

  • herec Divadlo Potôň
  • seriály Rodinné prípady
  • pedagóg Súkromného konzervatória, Zádielska 12, Košice