Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Mgr. Boris Girdasov, riaditeľ


Pedagóg

  • náuka o spoločnosti, dejepis

Vzdelanie

  • 2008  1.kvalifikačná skúška
  • 1998  absolvent Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity Prešov, odbor-učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov
  • 1993  absolvent Gymnázia Trebišovská 12 Košice

Pedagogické a organizačné skúsenosti

  • od r. 2007 riaditeľ Súkromného konzervatória Kmeťova 23 Košice 
  • 2012 - 2007 riaditeľ SZUŠ Kmeťova 23 Košice
  • 2007 - 2001 pedagóg na SPŠH Alejová 1, Košice
  • 2001 - 1999 pedagóg na OA Polárna 1, Košice