Vedenie a pedagógovia

Vedenie školy

Ing. Juraj Sninský, zriaďovateľ a manažér školy

Zriaďovateľ a manažér školy

Mgr.art. Katarína Sninská, ArtD., zástupkyňa riaditeľa školy

Zakladateľka Súkromného konzervatória a Súkromnej základnej umeleckej školy

Mgr. Boris Girdasov, riaditeľ

Riaditeľ školy

Tanec / Odborný pedagóg

Mgr.art. Ľubomíra Goliášová

Pedagóg klasického tanca, teória a metodika tanca

Mgr.art. Miroslav Benda

Pedagóg ľudového tanca, charakterový tanec, umelecká prax ĽTA

Yuliya Chemitova

Pedagóg klasického tanca

Bc. Radovan Vagač

Pedagóg moderného tanca, umelecká prax MTA, javiskový pohyb

Kostiantyn Brandler

Pedagóg klasického tanca, tanec s partnerom

HDU / Odborný pedagóg

MgA. Eva Cibulová-Ryšáková

Vedúca odboru HDU

Mgr.art. Peter Havasi

Pedagóg Herectvo

Mgr.art. Vierka Drietomská

Pedagóg spevu, ansáblového spevu, muzikálového spevu.

PaedDr. Eva Hrunčáková

Pedagóg dejín hudby, hra na klavíri

Mgr. Lenka Kučerová

Pedagóg hry na klavíri, náuka o hudbe, dejiny hudby

Mgr. art. Silvia Donová

Pedagóg Herectvo

Mgr. Martin PADO

Pedagóg spevu

Mgr.art. Slavomíra Fulínová

Ladislav Znám, DisArt.

HDO - korepetítor

Tanec / HDU / Hosťujúci pedagóg

Róbert Hlatký

MOVEMENT RE-TRANING CENTER, ROTTERDAM

Garant školy pri jej založení. Pedagóg klasického tanca, moderného tanca a pohybovej analýzy.

Milan Valko

SAINT LOUIS BALLET, USA

Pedagóg klasického tanca, tanec s partnerom, repertoár

Attila EGERHÁZI

Ballet for contemporary dancers, modern

doc. Ing. David STRNAD

JAMU Brno - Prodekan pre štúdium

 

Jazzový tanec, technika José Limón, Technika Lester Horton

Cristina Porres Mormeneo


2018:

Fehérvári Ballet Theater, Szekésfehérvár (Hungary)

soloist dancer/ballet master/choreographer assistant

Pedagóg všeobecne-vzdelávacích predmetov

Mgr. Bibiana Brutovská

Anglický jazyk, Franzúzsky jazyk 

Mgr. Darka Šefčík Starnová

Slovenský jazyk a literatúra