Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Vedenie a pedagógovia

Vedenie školy

Ing. Juraj Sninský, zriaďovateľ a manažér školy

Zriaďovateľ a manažér školy

Mgr.art. Katarína Sninská, ArtD., zástupkyňa riaditeľa školy

Zakladateľka Súkromného konzervatória a Súkromnej základnej umeleckej školy

Mgr. Boris Girdasov, riaditeľ

Riaditeľ školy

Tanec / Odborný pedagóg

Mgr.art. Katarína Sninská, ArtD.

Vedúca odboru TANEC, moderný tanec

Milan Valko

Klasický tanec

Mgr.art. Ľubomíra Goliášová

Klasický tanec

Yuliya Chemitova

Klasický tanec

Mgr.art. Miroslav Benda

Ľudový tanec

MgA. Angelika Žulová

Metodika výučby tanca, pedagogický seminár, didaktika tanca

HDU / Odborný pedagóg

MgA. Eva Cibulová-Ryšáková

Vedúca odboru HDU

Mgr. art. Michal Náhlík

Hlavný odbor štúdia Herectvo

Mgr.art. Slavomíra Fulínová

Hlavný odbor štúdia Herectvo, javiskový pohyb, dejiny divadla

Mgr.art. Peter Havasi

Hlavný odbor štúdia Herectvo, umelecká prax interná, umelecký prednes, pantomíma, pedagogika hlavného odboru štúdia

Mgr.art. Matej Erby

Hlavný odbor štúdia Herectvo, umelecká prax interná, pantomíma, pedagogika hlavného odboru štúdia

Ján Jakab

Hlavný odbor štúdia Herectvo, javisková reč

Dominik Dupľák, DiS.art

Javisková reč, javiskový pohyb

Mgr. Martin PADO

Hlavný odbor štúdia Spev, šansón

Mgr. Andrea Majtnerová

Hlavný odbor štúdia Spev, javisková reč

Ladislav Znám,DiS.art.

Korepetítor

Anton Kónya, DiS.art.

Korepetítor

PaedDr. Eva Hrunčáková

Dejíny hudby, hra na klavíri, náuka o hudbe, sluchová analýza

Mgr. Lenka Kučerová

Hra na klavíri, náuka o hudbe, dejiny hudby

MgA. Angelika Žulová

Hlavný odbor štúdia Tanec

Tanec / HDU / Hosťujúci pedagóg

Attila EGERHÁZI

Riaditeľ Székesfehérvári Balett Szinhász /HU/

Odborný poradca odboru Tanec na SKKE

Cristina Porres Mormeneo

Baletná majsterka, sólistka Szekesfehérvári Balett Szinhász /HU/

Odborná poradkyňa odboru Tanec na SKKE

 

Mgr. art. Lenka Spišáková-Barilíková, ArtD.

Technika hlasu

Róbert Hlatký

MOVEMENT RE-TRANING CENTER, ROTTERDAM

Garant školy pri jej založení. Pedagóg klasického tanca, moderného tanca a pohybovej analýzy.

Alberto Poti

Ambasádor Codarts/NL/

Umelecký riaditeľ Otrebla Dance Company /IT/ 

 

 

Pavel Ďumbala

Tanečník, choreograf, pedagóg 

 

Pavlínka Ďumbalová

Tanečná pedagogička, zakladateľka Baletní školy Terpsichore

Tomáš Semrák

Práca s mikrofónom

doc. Ing. David STRNAD

JAMU Brno - Prodekan pre štúdium

 

Jazzový tanec, technika José Limón, Technika Lester Horton

Pedagóg všeobecne-vzdelávacích predmetov

Mgr. Boris Girdasov

Riaditeľ školy

náuka o spoločnosti, dejepis

 

Mgr. Darka Šefčík Starnová

Slovenský jazyk a literatúra

Mgr. Peter Klema, BSBA

Anglický jazyk

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk