Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Ladislav Znám,DiS.art.


Pedagóg

korepetítor

Vzdelanie

Konzervatórium Timonova Košice

Prax

  • korepetícia Konzervatórium Zádielska 12, Košice
  • korepetícia konzervatórium Timonova, Košice
  • hudobný producent
  • skladateľ 
  • člen skupiny Kiss My Ex 
  • člen skupiny Maduár