Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Mgr. Lenka Kučerová


Pedagóg

  • hra na klavíri, náuka o hudbe, dejiny hudby

Vzdelanie

  • 2009-1.kvalifikačná skúška /I. atestácia/
  • 2004-2008- UMB-Banská Bystrica- filozofická fakulta-odbor učiteľstvo odborných umeleckých predmetov
  • 1979-1985- Konzervatórium Košice-hudobný odbor /klavír/

Profesionálne skúsenosti

  • od roku 1985- ZUŠ Bernolákova 26 -učiteľka hry na klavíri, korepetítor, od roku 2004 vedúca klavírneho oddelenia
  • od roku 2011 - Súkromné konzervatórium, Kmeťova 23