Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Sme SKKE

Profil školy


PEDAGÓGOVIA

Od svojho vzniku sa škola sústredila na kvalitu výchovno-vzdelávaceho procesu vo forme kvalitných pedagógov z praxe a nadštandardného priestorového zabezpečenia vyučovania, tak i formou kvality prijatých žiakov. Na škole pôsobili a pôsobia vysoko kvalifikovaní pedagógovia. Mnohí z pedagógov aktívne pôsobia alebo pôsobili v profesionálnych súboroch Štátneho divadla v Košiciach, Divadla Thália v Košiciach alebo Divadla Jonáša Záborského v Prešove. 

Začiatkom roka 2008 sa garantom odboru Tanec stali dvaja významní česko-slovenskí pedagógovia a baletní majstri doc. Marilena Halászová (absolventka GITIS Moskva, zakladateľka odboru tanec na konzervatóriách na Slovensku, vedúca tanečnej katedry VŠMU Bratislava, AMU Praha, choreografka, baletná majsterka a iné) a Mgr. Andrej Halász (sólista SND v Bratislave,  člen Pražského komorního baletu Pavla Šmoka , tanečný pedagóg na AMU Praha,  baletný majster a iné)/ podrobný životopis viď. sekcia tanečný odbor - Garant odboru.

Za pomerne krátke pôsobenie svojej činnosti si škola získala uznanie a rešpekt vysokých škôl umeleckého zamerania, Základných umeleckých škôl, divadiel ako aj širokej umeleckej obce doma i v zahraničí.


WORKSHOPY

Škola organizuje pre svojich žiakov workshopy, ktoré viedli lektori:

 • doc. M. Halászová
 • Attila Egerházi (šéf baletu Jihočeského divadla Č.Budejovice)
 • D. Strnad (pedagóg JAMU Brno)
 • R. Hlatký (pedagóg CODARTS a inštruktor Gyrotonic Rotterdam)
 • O. Letenajová (pedagóg VŠMU Bratislava)
 • Pavel Ďumbala (Praha)
 • M. Valko (Saint Louis Ballet, USA)
 • M. Ranič (dance company SRN)
 • L. Bariliková (Divadlo Andreja Bagara Nitra)
 • P. Cibula (ŠD Košice)
 • Mgr. art. Peter Maťo (divadelný kritik)
 • K. Rampáčková (Scuola Teatro Dimitri, Verscio, Švajčiarsko)
 • K. Štrbáková (inštruktor Gyrotonic Bratislava)
 • Mgr. art. V. Šoltýs ( VŠMU, Bratislava)
 • Erik Demko (Praha)
 • Jana Ryšlavá a Jindřich Pánsky ( Janáčkova konzervatoř Ostrava a Losers Cirque Company)


ÚSPECHY ABSOLVENTOV

Práve preto od školského roku 2008/2009 kedy školu opustili prví absolventi má škola 93 % úspešnosť uplatnenia svojich absolventov.

 • Boli prijatí na vysoké školy umeleckého zamerania na Slovensku i v zahraničí (Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Akadémia múzických umení v Prahe, Janáčková akadémia muzických umení v Brne,  Akadémia umení v Banskej Bystrici alebo Tanečná akadémia CODARTS Rotterdam-Holandsko, Copenhagen contemporary school- Dánsko)
 • Našli uplatnenie v praxi v profesionálnych súboroch (SĽUK, balet Štátneho divadla Košice, Lúčnica)
 • Zamestnali sa ako pedagógovia na Základných umeleckých školách SR ako aj umeleckých školách v zahraničí (Taliansko, ČR)
 • V roku 2012 získali štyri naše absolventky štipendiá na Martha Graham Dance School v New Yorku

ÚSPECHY ŠUDENTOV

Ďalším úspechom školy v školskom roku 2014/2015 bola ťaž študentov všetkých slovenských konzervatórií konaná pod záštitou Ministerstva školstva, výskumu, vedy a športu SR - PRIESTOR PRE TALENT. V kategórii nad 16 rokov získali študenti Súkromného konzervatória v odbore Tanec: 1. miesto 2. miesto a Čestné uznanie za interpretačný výkonV odbore Hudobno-dramatické umenie – kategória neoperný spev: 2. miesto 3. miesto a Čestné uznanie za interpretáciu.

SPOLUPRÁCA A STÁŽE

 • Škola spolupracuje s Tanečnou akadémiou CODARTS Rotterdam-Holandsko, Janáčkovou akadémiou múzických umení v Brne, Štátnym divadlom KošiceDivadlom Thália Košice.
 • Žiaci majú možnosť absolvovať krátkodobé stáže  na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne alebo Tanečnej akadémií CODARTS Rottrdam - Holandsko.
 • Naši žiaci účinkovali v Štátnom divadle v Košiciach v baletných predstavenich Labutie jazero a Bajadéra, ďalej v činoherných predstaveniach Štyria škriatkovia a vílaU Hitlerovcov v kuchyni, Kocúrkovo a v opernom predstavení Dialóg Karmelitánok.
 • Tri žiačky našej školy sa zúčastnili turné s baletným súborom Štátneho divadla v Španielsku a Taliansku. Rovnako naši študenti účinkujú v slovenských televíznych seriáloch.

ÚČASŤ NA PROJEKTOCH

Veľmi výrazná je účasť školy na projektoch európskeho rozmeru podporovaných Ministerstvom kultúry SR:

 • PRODANCE
 • PRODANCE 2013 - tanečné workshopy
 • 4 ŽIVLY – festival medzinárodnej tanečnej spolupráce (hostia: Codarts Holandsko, Balet Jihočeského divadla pod vedením A. Egerháziho, DanzAria, Taliansko)
 • ŠENGENSKÝ TROJUHOLNÍK - medzinárodný festival mládežníckych orchestrov

Od roku 2011 škola aktívne spolupracuje na projekte PRE-DE-TA – detská tanečná súťaž, ktorej sa každoročne zúčastní viac ako 900 súťažiacich.

V roku 2015 škola participovala na projekte MONOGRAFIA A TANEČNÝ VEČER PRE PANI MARILENU, kde v spolupráci so SND Bratislava, ŠD Košice, VŠMU Bratislava a AMU Praha a Petrom MAŤOM (autorom Monografie o Marilene Halászovej) spoločne vzdali hold celoživotnej práci doc. Marilene Halászovej.