Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Získali sme AKREDITÁCIU v projektoch ERASMUS PLUS pre roky 2024 - 2027


Skvelá správa!

AKREDITÁCIA ERASMUS PLUS

NA SKKE

PRE ROKY 2024 - 2027 

SCHVÁLENÁ.