Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Mgr. Andrea Majtnerová


Pedagóg

Hlavný odbor štúdia Spev, javisková reč

Vzdelanie

 • 2019 aktuálne   externé štúdium Katolícka univerzita, Katedra Hudby, učiteľstvo odborných hudobných predmetov-sólový spev
 • od roku 2011 -2013  Prešovská univerzita v Prešove - odbor masmediálne štúdiá /štúdium prerušené/
 • 1996- 2003 Konzervatórium v Košiciach (hudobno-dramatické umenie)
 • 1987-1995   štúdium na v ZUŠ Lipany - hra na klavíri

Prax​

 • počas štúdia účinkovanie v Divadle Janka Borodáča v Košiciach v predstaveniach Koniec, Richard III., v študentských predstaveniach Grobiani, Sluha dvoch pánov a iné,
 • účinkovanie aj v rôznych rozhlasových hrách a rôznych reláciách odvysielaných v rádiu Regina,
 • spolupráca so Slovenskou televíziou a dabingovým štúdiom Savid ako dabingová herečka- telenovela Divoška Anastázia, hlavná postáva- Lucia a iné,
 • 2003- 2005 Divadla Jonáša Záborského ako členka spevohry- predstavenia:  Pobozkaj ma Katarína, Starci na chmeli, Cigánsky barón, Predstavenie alebo ide pieseň dokola, Pyšná princezná, Pa-Di-Pa Ré, Vlk a sedem kozliatok, muzikál Báthoryčka,      
 • od roku 2005  externá herečka v Divadle Jonáša Záborského- muzikál  Mária Antoinetta, postava grófka de Polignac,
 • 2006 až 2011  Súkromná základná umelecká škola DAMA-interný pedaóg spevu a herectva,
 • 2007 Prešovské operetné združenie- opereta Gróf z Luxemburgu, postava Julliette, réžia Jaroslav Moravčík,
 • Divadlo Janka Borodáča, Košice- W.A. Mozart-  Divadelný riaditeľ, postava Míny, réžia Pawiel Orszki,
 • Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša, Prešov- externý pedagóg predmetov javisková reč, základy operného herectva, umelecký prednes
 • 2011 až 2014 Súkromne konzervatórium Dezidera Kardoša, Prešov – manažér školy a pedagóg predmetov: javisková reč, umelecký prednes, práca s mikrofónom,
 • Rádio Prešov- moderátorka,
 • 2013 Divadlo Jonáša Záborského Prešov- muzikál Sherlock Holmes, postava Catharine, réžia Michal Náhlik,
 • Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša – interný pedagóg predmetov: javisková reč, umelecký prednes, základy herectva, práca s  mikrofónom, základy moderovania,
 • 2012-2018. Súkromná základná umelecká škola Grimmy – pedagóg muzikálového spevu a herectva,
 • od roku 2018 Súkromné konzervatórium, Zádielská 12, Košice- pedagóg predmetu javisková reč, muzikálový spev, šansón, ansamblový spev,
 • Od roku 2016-Sky Rádio-moderátorka,
 • spolupráca s rôznymi umelcami, umeleckými telesami, talkshow, moderovanie spoločenských podujatí, spevácke vystúpenia