Absolventi

tanečník
Branislav Ilečko

VŠMU Bratislava

Michaela Theiszová

VŠMU Bratislava

Bc. Gabriela Bernáthová

VŠMU Bratislava

Lukáš Bernáth

prijatý na VŠMU

Ján Weis

prijatý na VŠMU Bratislava

Alexandra Wzošová

COPENHAGEN CONTEMPORARY DANCE SCHOOL, Dánsko

Dušana Heráková

AMU Praha (pedagogika tanca)

Simona Kováčová

študuje na Akadémii umení CODARTS Rotterdam Holandsko

Bc. Lucia Lapšanská

VŠMU Bratislava

Anna Klingová, DiS.Art.

pedagóg ZUŠ, poverená riadením ZUŠ

Klaudia Brandoburová, DiS.art.

pedagóg ZUŠ

Bc. Viktória Panenková

VŠMU Bratislava

Patrícia Mindoková

VŠMU Bratislava

Domikika Horňáková

prijatá na VŠMU Bratislava

Bc. Michaela Hrubiznová

VŠMU Bratislava

Bc. Benedika Kopperová

VŠMU Bratislava

Bc. Martin Talaga

AMU Praha 

Michaela Králiková, DiS.art.

členka súboru SĽUK Bratislava, pedagóg ZUŠ, členka tanečnej skupiny v predstavení Rómeo a Júlia (francúzska produkcia)

Simona Paňáková, DiS.art.

členka baletu Štátneho divadla Košice

Laura Veliká

prijatá za členku súboru SĽUK Bratislava

Mgr. art. Diana Schloserová

VŠMU Bratislava, tanečný pedagóg

Zuzana Remperová, DiS.art.

vedúca tanečného odboru ZUŠ

Bc. Lenka Pastorová

VŠMU Bratislava

Petra Kulíková

členka folklórneho súboru Lúčnica

Rastislav Kravianský

člen súboru SĽUK Bratislava

Soňa Čurneková, DiS.art.

pedagóg ZUŠ

Zuzana Húsková, DiS.art.

pedagóg ZUŠ

Mgr.art. Tina Hažinčáková

SĽUK Bratislava, VŠMU Bratislava, stáž Martha Graham New York, pedagóg Súkromné konzervatórium Zádielska 12 Košice a SZUŠ Zádielska 12 Košice, cvičiteľ pohybovej metódy Gyrotonic®

Bc. Beáta Albertová

VŠMU Bratislava, stáž Martha Graham New York, pedagóg Danzaria Montevarchi Taliansko, 

Simona Kováčová

Navštevuje školu Codarts, Rotterdam, Holandsko

Lukáš Nastišin

študuje na Codarts, Rotterdam, Holandsko

Denisa Koločíková

prijatá na VŠMU Bratislava

Bc. Martina Bánociová

VŠMU Bratislava

Bc. Viktória Bigošová

VŠMU Bratislava, AMU Praha

herec
Bc. Anna Vanacká

AMU Praha (pantomíma)

Viktória Pejková

JAMU Brno (činoherné herectvo)

Dušan Kraus

JAMU Brno (muzikál)

Kristína Jurková

JAMU Brno (muzikál)

Michaela Trávničková

AU Banská Bystrica (činoherné herectvo)

Ladislav Brandobur

AU Bánska Bystrica (činoherné herectvo)

Dominika Novysedláková

Canterbury Christ Church University, Anglicko (dráma)