Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Sme nároční, ale umenie to vyžaduje

História školy


Medzníky konzervatória

Od roku 2005 poskytuje pod umeleckým a odborným vedením Mgr. Kataríny Sninskej, ArtD. komplexné praktické a teoretické vzdelanie pre profesiu profesionálneho umelca a pedagóga v štyroch odboroch:

 • 8226 Q Hudobno-dramatické umenie
 • 8226 Q 01 Hudobno-dramatické umenie-Muzikál
 • 8227 Q Tanec
 • 8228 Q Spev.

2004

Súkromné konzervatórium na Zádielskej 12 v Košiciach bolo zriadené v roku 2004 zriaďovateľom Ing. Jurajom Sninským s manželkou Mgr. Katarínou Sninskou, ArtD.

2005

Svoju činnosť začala škola v septembri 2005 ako Súkromné tanečné konzervatórium, Ostrovského 1 v Košiciach so študijným odborom "8227 6 Tanec". Koncom roka sa škola presťahovala do nových priestorov v CVČ Domino na Popradskej 86 v Košiciach


2008

Začiatkom roka 2008 sa garantom odboru Tanec stali dvaja významní česko-slovenskí pedagógovia, choreografi a baletní majstri doc. Marilena Halászová a Mgr. Andrej Halász. Prípravou na nový študijný odbor Hudobno-dramatické umenie, škola v roku 2008 zmenila sídlo a meno na Súkromné konzervatóriumKmeťova 23 v Košiciach. Ešte v tomto roku škola otvorila nový študijný odbor "8226 6,7 Hudobno-dramatické umenie".

2011

V roku 2011 škola otvorila nový študijný odbor "8228 7 Spev"

2014

Začiatkom roka 2014 sa škola presťahovala do nových, väčších a lukratívnejších priestorov a zmenila meno na Súkromné konzervatórium, Zádielska 12 v Košiciach.

2015

V roku 2015 otvorila nový študijný odbor "8226 Q 01 Hudobno-dramatické umenie-Muzikál"


Vedenie školy od jej vzniku

Zriaďovateľ a Manažér školy

 • Ing. Juraj Sninský

Riaditelia školy

 • 2005 - 2008          PaedDr. Danka Kováčová
 • 2008 - doteraz      Mgr. Boris Girdasov

Zástupcovia riaditeľa školy

 • 2011 - doteraz      Mgr. Katarína Sninská, ArtD.

Vedúci odboru Tanec

 • 2005 - doteraz      Mgr. Katarína Sninská, ArtD.

Vedúci odboru  Hudobno-dramatické umenie

 • 2009 - 2010          Adriana Ballová
 • 2010  - doteraz     MgA. Eva Cibuľová-Ryšáková

Vedúci odboru Spev

 • 2011 - doteraz       Mgr. Vierka Drietomská

Vedúci odboru Hudobno-dramatické umenie-Muzikál

 • 2016 - doteraz       Mgr. Vierka Drietomská