Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

6 DÔVODOV prečo si vybrať SKKE


 

PREČO PRÁVE SKKE

  ŠESŤ DÔVODOV PREČO SI VYBRAŤ SKKE

 

  1. Projekty ERASMUS+ vo všetkých odboroch s mestami Rotterdam, Lisabon, Livorno, Brno, Zágreb, Cannes, Jihlava, Madrid, Budapešť a ďalšími europskými mestami – zo všetkých košických konzervatórií len na Súkromnom konzervatóriu, Zádielska 12, Košice
  2. Ponuka odboru 8226 Q 01 Hudobno-dramatické umenie – muzikál v Košickom kraji jedine na Súkromnom konzervatóriu, Zádielska 12, Košice.
  3. Vysoká uplatniteľnosť absolventov školy v praxi.
  4. Medzinárodná spolupráca školy s vysokými školami umeleckého zamerania, profesionálnymi súbormi, pedagógmi a profesionálnymi umelcami.
  5. Prvenstvá školy na medzinárodných a celoslovenských súťažiach konzervatórií, hudobných súťažiach.
  6. Úspešná prezentácia Slovenska a mesta Košice

 

Prvý dôvod

TRI PREBIEHAJÚCE PROJEKTY ERASMUS +

Projekty ERASMUS+ vo všetkých odboroch s mestami Rotterdam, Lisabon, Livorno, Brno, Zágreb, Cannes, Jihlava, Madrid, Budapešť a ďalšími europskými mestami – zo všetkých košických konzervatórií len na Súkromnom konzervatóriu, Zádielska 12, Košice.

Súkromné konzervatórium na Zádielskej 12 v Košiciach je od roku 2018 zaradené do dvoch projektov ERASMUS+ - Školské výmenné partnerstva v odbore Tanec.

Prvý s názvom Dance through Europe: an Exchange of Pupils and Ideas between Five Dance Schools in Europe.

Druhý s názvom Innovation in dance education.

Partnermi týchto projektov sú zahraničné umelecké školy ako je HAVO/VWO VOOR MUZIEK EN DANS, Rotterdam, Holandsko, ESCOLA ARTÍSTICA de DANCE do CONSERVATÓRIO NACIONAL, Lisabon, Portugalsko, ISIS “NICCOLINI-PALLI” Livorno, Taliansko, SKOLA ZA BALET I RITMIKU, Zágreb, Chorvátsko, POLE NATIONAL SUPÉRIEUR de DANSE, Cannes, Francúzsko, ROYAL CONSERVATORY of DANCE MARIEMMA, Madrid, Španielsko.

Do tretieho projektu ERASMUS+ zaradila našu školu aj univerzita BUDAPEST CONTEMPORARY DANCE ACADEMY, Budapešť, Maďarsko - projekt je zameraný na výuku a vzdelávanie žiakov a pedagógov v oblasti tanečného umenia pedagógmi vysokej školy.

V súčasnosti sa pripravujú ďalšie projekty ERASMUS+ v odbore Tanec ale aj  v odbore Herectvo pre nasledujúce školské roky.

 

Druhý dôvod

POSKYTOVANIE VZDELANIA V ODBORE 8226 Q 01 HUDOBNO-DRAMATICKÉ UMENIE – MUZIKÁL  V  KOŠICKOM KRAJI PREBIEHA JEDINE  NA SÚKROMNOM KONZERVATÓRIU, ZÁDIELSKA 12, KOŠICE

 

Súkromné konzervatórium na Zádielskej ul. 12 v Košiciach, ako jediné konzervatórium v Košickom kraji ponúka štúdium v odbore Hudobno-dramatické umenie – muzikál. Škola má v tomto odbore vynikajúce výsledky a jej absolventi v prijímacom konaní na vysokých školách v tomto a príbuznom odbore hlavne na JAMU v Brne, ktorá ponúka Muzikálové herectvo, končia na prvých miestach.

 

Tretí dôvod

VYSOKÁ UPLATNITEĽNOSŤ ABSOLVENTOV ŠKOLY V PRAXI

 

Štúdium na našej škole od roku 2009 do roku 2022 úspešne ukončilo 140 žiakov. Z toho sa 89 žiakov sa uplatnilo v odbore,  ktorý u nás vyštudovali (vysoké školy umeleckého zamerania doma i zahraničí, divadlá, súbory, pedagógovia ZUŠ), čo predstavuje úspešnosť a uplatniteľnosť v odbore a na trhu práce 63,6 %.

Absolventi odboru Tanec získali uplatnenie napr. v ROYAL BALLET FEHÉRVÁR (Maďarsko), PRAŽSKOM KOMORNOM BALETE (ČR), LATERNA MAGICA – NÁRODNÍ DIVADLO PRAHA (ČR), SZEGED CONTEMPORARY THEATRE (Maďarsko), BALETE ŠTÁTNEJ OPERY v Banskej Bystrici alebo v BALETE ŠTÁTNEHO DIVADLA v Košiciach.

Absolventi HDU a HDU-muzikál získali uplatnenie napr. v DIVADLE J. K. TYLA v Plzni (ČR), DIVADLE ARÉNA v Ostrave (ČR), MORAVSKOM DIVADLE v Olomouci  (ČR), HORÁCKE DIVADLO v Jihlave (ČR) alebo v DIVADLE ROMATHAN v Košiciach.

Len máloktorá škola za tak krátky čas svojho pôsobenia dosiahla takúto úspešnosť a uplatniteľnosť v odbore a na trhu práce.

 

Štvrtý dôvod

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA ŠKOLY S KONZERVATÓRIAMI, VYSOKÝMI ŠKOLAMI UMELECKÉHO ZAMERANIA A PROFESIONÁLNYMI SÚBORMI, PEDAGÓGMI A PROFESIONÁLNIMI UMELCAMI

 

V odbore Tanec:

Už od roku 2004 má naša škola uzatvorenú Dohodu o dlhodobej vzájomnej spolupráci s prestížnou umeleckou vysokou školou CODARTS - Hogeschool voor Muziek en Dans Rotterdamse Dansacademie, Rotterdam

Od roku 2010 naša škola úzko spolupracuje s Taneční centrum Praha, konzervatoř, gymnázium, Praha, ČR,

Od roku 2018 má naša škola uzatvorenú Dohodu o dlhodobej vzájomnej spolupráci s baletným súborom ROYAL BALLET FEHÉRVÁR v Székesfehérvári v Maďarsku pod záštitou primátora mesta Székesfehérvár Dr. Andrása Cser-Palkovicsa, ktorej predmetom je výuka a vzdelávanie v oblasti tanečného umenia a zaradenie študentov do oficiálneho vzdelávacieho programu (stáže), tréningov a naštudovania repertoáru súboru (iná forma resp. obdoba duálneho vzdelávania). Tohto vzdelávacieho programu sa zúčastnili už 6 žiaci našej školy.

Každoročne na našej škole prebiehajú workshopy s pedagógmi a profesionálnymi umelcami ako napr. A.Egerházi (Maďarsko), A.Poti (Taliansko), G.Bongiovani (Taliansko) C.P.Mormeneo (Španielsko), S.Essebbom (Holandsko), R.Hladky  (Holandsko), N.Reguera Peréz (Francuzsko), J.Alegado (USA), Mgr. Eva Zmeková (Švajčiarsko), L.Šustová Hrabovská (ČR), P.Ďumbala (ČR), P.Ďumbalová (ČR), doc. David Strnád (ČR) a ďalší.

V odbore HDU a HDU-muzikál:

Škola už dlhodobo spolupracuje s Janáčkovou akadémiou múzických umení v Brne.

V tomto školskom roku sme sa aktívne zúčastnili aj workshopov v rámci festivalu Artorium 2022 na pôde Akadémie umení v Banskej Bystrici a workshopov v rámci festivalu PAN 2022 v Liptovskom Mikuláši.

Každoročne na našej škole prebiehajú workshopy s pedagógmi a profesionálnymi umelcami ako napr. doc. O. Smilková (ČR), MgA. Š. Capko (ČR), doc. David Strnád (ČR) a ďalší.

 

Piaty dôvod

PRVENSTVÁ ŠKOLY NA MEDZINÁRODNÝCH A  CELOSLOVENSKÝCH SÚŤAŽIACH ŠTUDENTOV KONZERVATÓRIÍ, HUDOBNÝCH SÚŤAŽIACH

 

V odbore Tanec:

V tomto roku sa škola nezúčastnila súťaže „Nádej baletu 2022“ (jediná celoslovenská súťaž pre konzervatória v odbore Tanec) z dôvodu účasti žiakov na projekte ERASMUS+ v Rotterdame, ktorý bol v rovnakom termíne.

Ale v školskom roku 2018/2019 a 2019/2020 získali naši žiaci na medzinárodnej baletnej súťaži Nádej baletu 2019 v Liptovskom Hrádku 1. miesto v kategórií žiakov konzervatórií nad 16 rokov a titul Absolútneho víťaza súťaže. V predchádzajúcom školskom roku sme na medzinárodnej súťaži Nádej baletu 2018 v Liptovskom Hrádku taktiež získali 1. a 2. miesto v kategórií žiakov nad 16 rokov. V školskom roku 2020/2021 sa súťaž nekonala z dôvodu pandemických opatrení.

V odbore HDU a HDU-muzikál:

V minulom školskom roku naši žiaci úspešne reprezentovali našu školu na celoslovenskej súťaži konzervatórií Priestor pre Talent 2022 pod záštitou MŠVVaŠ, kde získali 1. miesto v kategórií Herecká improvizácia a 1 žiak získal Cenu poroty. Taktiež v minulých školských rokoch naši žiaci úspešne reprezentovali našu školu na tejto súťaži aj na súťaží, kde v roku 2017 v  Topoľčanoch získali 1. a 3. miesto za umelecký prednes – próza, 3. miesto za umelecký prednes – poézia, 2. a 3. miesto za spev, 3. miesto za hereckú improvizáciu a v roku 2019 v Bratislave získali 2. miesto za umelecký prednes – próza, 3. miesto za spev a čestné uznanie za interpretáciu.

Veľkým úspechom našich žiačok je aj získanie titulu víťaza súťaže Košický zlatý poklad 2019.

Ďalším úspechom je aj účinkovanie našej žiačky, ako speváčky v hudobnej skupine Kiss My Ex!. tvorbu ocenil na sociálnych sieťach aj sám Lenny Kravitz.

 

Šiesty dôvod

ÚSPEŠNÁ PREZENTÁCIA SLOVENSKA AKO AJ MESTA KOŠICE

 

V roku 2019 sme sa na základe pozvania zúčastnili Medzinárodnej konferencie International Exposure 2019, Suzanne Dellal Centre for Dance and Theatre, Tel Aviv. Israel. Tejto konferencie s medzinárodnou účasťou sme sa zúčastnili ako jediná škola, ktorá zastupovala Slovenskú republiku. 

Naša škola ďalej úspešne reprezentovala Slovensko ako aj samotné mesto Košice, kde ako víťaz medzinárodnej baletnej súťaže Nádej baletu 2019, sme boli zaradení do spoločného programu s víťazmi medzinárodnej baletnej súťaže GRAND PRIX VIEDEŇ s názvom CHARITY AWARDS GALA konaného v Národnom divadle v Brne.

Ďalej sa naša škola pravidelne zúčastňuje na festivale tanečného divadla Medzinárodní týdny tance – Happening tanečních konzervatoří v Prahe - prvom festivale súčasného tanca v strednej Európe, kde taktiež úspešne reprezentuje Slovensko ako aj samotné mesto Košice, spomedzi tanečných konzervatórií z Prahy, Brna, Gyoru, Viedne, Bratislavy atď.

 

Na základe týchto dlhodobých medzinárodných aktivít a spoluprác môžeme zhodnotiť, že aj taká malá škola, ako sme mi, môže získať uznanie a rešpekt medzi veľkými školami, univerzitami, umeleckými súbormi a profesionálnymi umelcami doma aj v zahraničí, čoho dôkazom je aj naďalej pretrvávajúca spolupráca medzi nami.

 

 

SME MODERNÉ KONZERVATÓRIUM S EURÓPSKYMI SPOLUPRÁCAMI

KONZERVATÓRIUM PRE TEBA

...sme SKKE...

...buď aj ty SKKE...