Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Mgr.art. Ľubomíra Goliášová


Pedagóg

  • klasický tanec, umelecká prax z klasického tanca, charakterový tanec, teória a metodika tanca, dejiny tanca a baletu, rozbor umeleckých diel, metodika výučby tanca, pedagogický seminár, didaktika tanca

Vzdelanie

  • 2013-2009 Magisterské štúdium VŠMU
  • 2004-1999 Konzervatórium Košice

Profesionálne skúsenosti

  • od 2007 pedagóg Súkromného konzervatória
  • 2007-2004 člen baletu ŠD Košice
  • 2005 cena Hviezdy svetetového baletu – Zlatá balerína 2005

Účinkovanie

  • Deti Titaniku, Spartakus, Don Quiote, Labutie jazero, Rómeo a Júlia, Gisselle, Luskáčik, Zvláštna radosť žiť, Svadba podľa Mózarta, Zle strážené dievča, atď.