Sme SKKE

Aktuality

Termíny prijímacieho konania - talentových skúšok pre školský rok 2022/23 Odbory otvárané v školskom roku 2022/2023: 8226 Q 00 hudobno-dramatické...
Súkromné konzervatórium je v školskom roku 2020/2021 a 2021/2022 zapojené do projektov Ministerstva školstva " Letná škola 2021" a "Spolu úspešnejší...
Vitaj na SKKE! V roku 2021 DOD na SKKE trochu inak. Dôjdi v uvedené dni a pozri si deň "konzervatoristu". Budeš mať možnosť nahliadnuť na hodiny,...
LETNÉ SÚSTREDENIE SKKE - ORGANIZAČNÉ POKYNY TERMÍN : 22.8.2021 – 26.8. 2021 MIESTO: ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA, Hotel CHEMES www.hotelchemes.sk DOPRAVA :...
2. KOLO TALENTOVÝCH SKÚŠOK Riaditeľ Súkromného konzervatória, Zádielska 12 Košice vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2021/2022...

Stránky