Sme SKKE

Aktuality

Milí prváci. Nižšie môžete nájsť fermán sústredenia od 1.9. - 4.9. Z dôvodu vystúpenia starších ročníkov 1.9. v Tatrách sa sústredenie začína...
Odbor HDU: https://youtu.be/hNss3dybj38 (4 táčky z odboru HDU- (činoherné) herectvo si pre nás i vás pripravili (ešte v čase pred "maturitou") so...
Milí študenti a pedagógovia. Opäť nás všetkých chceme pochváliť! Pedagógov i študentov... Do dnešného dňa (19.6. 2020) ste od začiatku COVID...
Vážení uchádzači, rodičia. Na základe výsledkov TS na SKKE vám bude v najbližších dňoch poštou doručené rozhodnutie o prijatí/neprijatí uchádzača...

Stránky