Sme SKKE

Aktuality

2. KOLO TALENTOVÝCH SKÚŠOK Riaditeľ Súkromného konzervatória, Zádielska 12 Košice vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2021/2022...
Riaditeľ Súkromného konzervatória, Zádielska 12 Košice vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2021/2022. Odbory, v ktorých sa bude...
SLEDUJ NAŠU PRÁCU https://www.facebook.com/SukromneKonzervatoriumZadielska12Kosice/videos/898023330602677 https://www.youtube.com/watch?v=5hRx1us-l5A...
SKKE je partnerom niekoľkých európskych tanečných škôl. Rotterdam, Lisabon, Zagreb, Livorno, Cannes, Madrid A to vďaka projektom ERASMUS +. V...

Stránky