Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

ERASMUS PLUS 2020-2023


1) VIDEO ERASMUS PLUS (2018-2021):

 https://www.youtube.com/watch?v=XmRWYfqd1xE

2) VIDEÁ ERASMUS PLUS 2020-2023:

Video 1: https://youtu.be/coZ582Ze3xA

Video 2: https://youtu.be/5MNwIRJmX3o

Počas pobytu sme natáčili zážitkové videá, necenzúrujeme, ponúkame v plnom znení:

 https://www.youtube.com/shorts/jA0NUUFbK94

https://www.youtube.com/shorts/Gxb6F-TtZJc

Info o výmenných pobytoch spolu s foto tu: https://www.skke.sk/aktuality/skke-na-cestach-erasmus-plus-tanecnici-v-rotterdame-holandsko

https://www.skke.sk/aktuality/skke-na-cestach-erasmus-plus-tanecnici-v-rotterdame-holandsko

_________________________________________________________________________________________

NOVÝ ERASMUS+ 2020-2023

ÚVODNÉ INFORMÁCIE 

SKKE bolo opäť zaradené do nového projektu Erasmus +.  

 

Kľúčová akcia 2: Spolupráca v oblasti inovácií a výmeny osvedčených postupov

Názov projektu: 

INNOVATION IN DANCE EDUCATION

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2020-1-NL01-KA229-064729

Trvanie projektu: 

1.9. 2020- 31.8.2022

(z dôvodu COVID 19 sme zažiadali o predĺženie projektu do 2023)

PARTNERI:

Koordinátor projektu: 

Stichting voor Interconfessioneel en Algemeen Bijzonder voortgezet onderwijs te Rotterdam e.o

https://www.lmc-vo.nl

HAVO/VWO VOOR MUZIEK EN DANS, Rotterdam, Holandsko  www.codarts.nl 

Partneri: 

Escola de Dança Lisbon do Conservatório Nacional, Portugalsko https://www.eadcn.pt/pt-pt/

Pôle National Supérieur de Danse,Cannes,Francúzsko https://www.pnsd.fr

Royal Conservatory of Dance Mariemma, Madrid, Španielsko https://rcpdmariemma.com

Súkromné konzervatórium, Zádielska 12, Košice, Slovensko

ZMLUVA 2020-1-NL01-KA229-064729_5

 

POPIS PROJEKTU

  • Projekt "Innovation in dance education" vychádza a opiera sa o úspešné aktivity a funkčnú spoluprácu v predchádzajúcom spoločnom projekte  "Dance through Europe: an exchange of pupils and ideas between five dance schools in Europe" , do ktorého nás zapojila naša dlhoročná partnerská škola HMD Codarts Rotterdam z Holandska. V tomto projekte sme zaradení spolu so školami z Livorna, Lisabonu, Záhrebu a Rotterdamu. 
  • Druhý projekt "Innovation in dance education" nám priniesol dvoch nových partnerov – okrem Rotterdamu a Lisabonu aj  tanečné konzervatóriá z Cannes a Madridu. Z dôvodu pandemickej situácie sa projekt rozbieha online formou.  

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť tanečné vzdelávanie našich žiakov prekonaním rozdielov medzi klasickým a súčasným tancom. Špeciálne sa zameriame na tri aspekty tanečnej výchovy: 1. Učebné osnovy, 2. Zdravie, 3. Talent skauting

Učebné osnovy

V tanečnom svete za posledné roky prebehol zásadný posun: klasický balet a súčasný tanec sa kedysi striktne oddeľovali, ale deliace čiary sa zmenšili. Repertoár súčasného tanca zaraďuje väčšina klasických baletných spoločností a súčasný tanec využíva ako tréningovú metódu klasické baletné techniky.

V dôsledku toho musí tanečné vzdelávanie prekonať aj priepasť medzi klasickým a súčasným tancom.  Vznikajúce zmeny v súbore kľúčových kompetencií študentov, tanečníkov si vyžadujú inováciu  tanečných osnov, nové vedomosti o životospráve a hľadaní talentu, ktorý najlepšie vyhovuje požiadavkám tanečného interpreta.

  • Na projekte sa zúčastnia žiaci vo veku od 15 do 18 rokov. Počas výmen sa bude konať kombinácia vzdelávacích, sociálnych a kultúrnych aktivít.
  • Vzdelávacie aktivity pozostávajú z rôznych tanečných hodín, ako sú balet, súčasný tanec, improvizácia a štúdium repertoáru. Vo všetkých triedach sa zúčastnia hosťujúci a hostiaci žiaci spoločne. Hostiteľský partner zorganizuje návštevy profesionálnych predstavení a spoločností v hostiteľskej krajine a predstavenie miestnej kultúry.
  • Sprievodní učitelia budú zabezpečovať hodiny a aktívne trénovať a viesť žiakov počas výmenných týždňov. Ich zistenia a získané vedomosti z pozorovania výziev hostí a hostí v triedach sa vyhodnotia počas spoločných stretnutí. 
  • Spoločné stretnutia učiteľov a sympózium podporia úplnú účasť, zabezpečia dokumentáciu a urýchlia začlenenie získaných poznatkov do učebných osnov škôl. 

Zdravie

  • Tím lektora J. Stubbe (performing arts medicine) sa bude podieľať na projekte na podporu šírenia vedomostí, implementácie výskumného programu a zdieľania nástrojov a postupov v oblasti zdravia a pohybu. 

Talent Skauting 

  • Počas výmen budú zapojení do diania aj externí partneri: Scapino Ballet Rotterdam a choreografi pracujúci s programami BA Dance a partnerskými školami. Budú spolupracovať pri naštudovaní repertoáru s výmennými žiakmi a počas angažmánov poskytnú prehľad o príslušnej profesionálnej tanečnej krajine. Talent skauting sa bude rozvíjať a rozširovať v úzkej súvislosti s oblasťou komunitného tanca. Ich pohľady na prístup a zapojenie talentov z rôznych a niekedy zložitých sociálno-ekonomických prostredí sú základné pre zlepšenie vyhľadávania talentov pre všetkých partnerov.

Projekt prispeje k tvorbe európskej sieti tanečných škôl.

 

 

Online stretnutie SKKE s autormi a koorfinátormi projektu ERASMUS + :

  • Sander Tetteroo - Riaditeľ  Havo/vwo for Music and Dance
  • Caroline Harder - Codarts - Head of dance department