Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Mgr. Darka Šefčík Starnová


PEDAGÓG

  • Slovenský jazyk a literatúra

VZDELANIE

  • 2012 - 2014 Prešovská univerzita v Prešove / Pedagogická fakulta, Katedra špeciálnej pedagogiky, Etopédia (rozširujúce štúdium)
  • 2009 - 2011 Univerzita P. J. Šafárika, Košice / Filozofická fakulta - študijný program: Učiteľstvo  Slovenského jazyka a literatúry - Výchovy k občianstvu (magister)
  • 2006 - 2009 Univerzita P. J. Šafárika, Košice / Filozofická fakulta - študijný program: Medziodborové štúdium Slovenský jazyk a literatúra - Filozofia (bakalár)

Pracovné skúsenosti

  • 2016  Denník Košice dnes- jazyková korektorka
  • 2015  KOMENSKY, s.r.o, Košice - nahrávanie a úprava zvukových náhravok hovoreného slova do vzdelávacej hry Mozgožrút
  • 2011 - 2016  Súkromné gymnázium Petzvalova 4, Košice
  • Učiteľka Slovenského jazyka a literatúry, Občianskej náuky, Etickej výchovy