Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Sme nároční, ale umenie to vyžaduje

Kontakt

Názov:    Súkromné konzervatórium
                Zádielska 12
                040 01 Košice
                Slovenská republika

Identifikačné údaje:   IČO: 35562820
                                     DIČ: 2021881950

Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.,
Č.ú.: 2624717586/1100 
IBAN: SK2711000000002624717586 

Tel.:  +421 917 621 228

Web:  www.skke.sk
email: skke@skke.sk