NEW DANCE DAYS 2017 - Festival súčasného tanca Košice


Sme nároční, ale umenie si to vyžaduje
Sme SKKE...

 

2. KOLO TALENTOVÝCH SKÚŠOK Riaditeľ Súkromného konzervatória, Zádielska 12 Košice vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2021/2022...
Riaditeľ Súkromného konzervatória, Zádielska 12 Košice vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2021/2022. Odbory, v ktorých sa bude...