NEW DANCE DAYS 2017 - Festival súčasného tanca Košice


Sme nároční, ale umenie si to vyžaduje
Sme SKKE...

 

Výsledky TS zo dňa 15. 03. 2019 - odbor Tanec Uchádzači, ktorí splnili kritériá a dosiahli potrebný počet bodov na prijatie: TAN 07 .... 96 bodov TAN...
ERASMUS PLUS Od SEPTEMBRA 2018 sme sa stali partnerskou školou v projekte ERASMUS PLUS. Informácie: Kľúčová akcia 2: Školské výmenné partnerstvá...