ERASMUS PLUS


VIDEO ERASMUS +: https://www.youtube.com/watch?v=XmRWYfqd1xE

 

NOVÝ ERASMUS+ 2020-2022

SKKE bolo opäť zaradené do nového projektu Erasmus +.  

Informácie:

Kľúčová akcia 2: Školské výmenné partnerstvá

Názov projektu: 

INNOVATION IN DANCE EDUCATION

Trvanie projektu: 

1.9. 2020- 31.8.2022

(z dôvodu COVID 19 sme zažiadali o predĺženie projektu do 2023)

PARTNERI:

Koordinátor projektu: 

HAVO/VWO VOOR MUZIEK EN DANS, Rotterdam, Holandsko  www.codarts.nl 

Partneri: 

Escola de Dança Lisbon do Conservatório Nacional, Portugalsko https://www.eadcn.pt/pt-pt/

Pôle National Supérieur de Danse,Cannes,Francúzsko https://www.pnsd.fr

Royal Conservatory of Dance Mariemma, Madrid, Španielsko https://rcpdmariemma.com

Súkromné konzervatórium, Zádielska 12, Košice, Slovensko

ZMLUVA 2020-1-NL01-KA229-064729_5

_____________________________________________

ERASMUS PLUS 2018-2020

Od SEPTEMBRA 2018 sme sa stali partnerskou školou v projekte ERASMUS PLUS. 

Informácie:

Kľúčová akcia 2: Školské výmenné partnerstvá

Názov projektu: 

Dance through Europe: an Exchange of Pupils and Ideas between Five Dance Schools in Europe 

Trvanie projektu:

1.9. 2018- 31.8.2020

(z dôvodu COVID 19 je projekt predĺžený do augusta 2021)

PARTNERI:

Koordinátor projektu:

HAVO/VWO VOOR MUZIEK EN DANS, Rotterdam, Holandsko  www.codarts.nl 

Partneri: 

ESCOLA ARTÍSTICA DE DANCE DO CONSERVATÓRIO NACIONAL, Lisabon, Portugalsko www.edcn.pt

ISIS “NICCOLINI-PALLI” Livorno, Taliansko www.isisniccolinipalli.livorno.org

SKOLA ZA BALET I RITMIKU, Zagreb, Chorvátsko www.baletiritmika.hr

SÚKROMNÉ KONZERVATÓRIUM, ZÁDIELSKA 12, KOŠICE 

ZMLUVA 2018-1-NL01-KA229-038962_5

PRÍLOHA II 2018-1-NL01-KA229-038962_5