Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

ERASMUS PLUS


Virtuálna aktivita 31.5. 2021 

https://www.skke.sk/aktuality/virtualna-aktivita-erasmus-plus-2018-2021

VIDEO ERASMUS + (2018-2021): https://www.youtube.com/watch?v=XmRWYfqd1xE

 

ERASMUS + 2018-2020

Od SEPTEMBRA 2018 sme sa stali partnerskou školou v projekte ERASMUS PLUS. 

Informácie:

Kľúčová akcia 2: Strategické partnerstvá

Názov projektu: 

Dance through Europe: an Exchange of Pupils and Ideas between Five Dance Schools in Europe 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2018-1-NL01-KA229-038962

Trvanie projektu:

1.9. 2018- 31.8.2020

(z dôvodu COVID 19 je projekt predĺžený do augusta 2021)

PARTNERI:

Koordinátor projektu:

HAVO/VWO VOOR MUZIEK EN DANS, Rotterdam, Holandsko  www.codarts.nl 

Partneri: 

ESCOLA ARTÍSTICA DE DANCE DO CONSERVATÓRIO NACIONAL, Lisabon, Portugalsko www.edcn.pt

ISIS “NICCOLINI-PALLI” Livorno, Taliansko www.isisniccolinipalli.livorno.org

SKOLA ZA BALET I RITMIKU, Zagreb, Chorvátsko www.baletiritmika.hr

SÚKROMNÉ KONZERVATÓRIUM, ZÁDIELSKA 12, KOŠICE 

ZMLUVA 2018-1-NL01-KA229-038962_5

PRÍLOHA II 2018-1-NL01-KA229-038962_5 

 

 

 

 

Report 2 - Vzdelávacia aktivita 23.2.-2.3. 2019 ( HMD na SKKE)