ERASMUS PLUS


ERASMUS PLUS

Od SEPTEMBRA 2018 sme sa stali partnerskou školou v projekte ERASMUS PLUS. 

Informácie:

Kľúčová akcia 2: Školské výmenné partnerstvá

Názov projektu: 

Dance through Europe: an Exchange of Pupils and Ideas between Five Dance Schools in Europe 

Trvanie projektu:

1.9. 2018- 31.8.2020

PARTNERI:

Koordinátor projektu:

HAVO/VWO VOOR MUZIEK EN DANS, Rotterdam, Holandsko  www.codarts.nl 

Partneri: 

ESCOLA ARTÍSTICA DE DANCE DO CONSERVATÓRIO NACIONAL, Lisabon, Portugalsko www.edcn.pt

ISIS “NICCOLINI-PALLI” Livorno, Taliansko www.isisniccolinipalli.livorno.org

SKOLA ZA BALET I RITMIKU, Zagreb, Chorvátsko www.baletiritmika.hr

SÚKROMNÉ KONZERVATÓRIUM, ZÁDIELSKA 12, KOŠICE 

ZMLUVA 2018-1-NL01-KA229-038962_5

PRILOHA II 2018-1-NL01-KA229-038962_5