Sme SKKE

Archív

12. 06. 2020 o 10. 00 hod. Študijný odbor - 8226 Q HUDOBNO – DRAMATICKÉ UMENIE Študijný odbor - 8226 Q 01 HUDOBNO – DRAMATICKÉ UMENIE - muzikál...
Riaditeľ Súkromného konzervatória, Zádielska 12, Košice určuje termín druhého kola prijímacích skúšok pre školský rok 2020/2021 na nenaplnený počet...
TERMÍN TALENTOVÝCH SKÚŠOK NA SKKE 19. 5. 2020 TALENTOVÉ SKÚŠKY PREBEHNÚ DIŠTANČNE - FORMOU VIDEOZÁZNAMOV Úvodné INFORMAČNÉ video: https://www.youtube...
TERMÍN TALENTOVÝCH SKÚŠOK NA SKKE 19. 5. 2020 TALENTOVÉ SKÚŠKY PREBEHNÚ DIŠTANČNE - FORMOU VIDEOZÁZNAMOV Úvodné INFORMAČNÉ video: https://www.youtube...
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský...
Predpokladaný termín TS na SKKE pre všetky odbory je 6.4. 2020 (pondelok).

Stránky