Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Sme SKKE

Archív

Pozrite si rozvrh na prvý školský týždeň - sústredenie. Vysvetlivky pre 1. ročník: AH- označenie hereckého a muzikálového odboru, AT- tanečníci roč...
Na základe dohody o spolupráci SKKE a Slovenským ľudovým umeleckým kolektívom sa 2 študentky tanečného odboru zúčastnili na týždennej stáži v SĽUK-u...
V dňoch 23. až 26. 11. 2022 sa žiaci odboru hudobno-dramatické umenie a muzikál zúčastnili Festivalu PAN v Liptovskom Mikuláši. Rovnako v dňoch 22...
PDF na stiahnutie: SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY ZA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

Stránky