Sme SKKE

Archív

Milí prváci. Nižšie môžete nájsť fermán sústredenia od 1.9. - 4.9. Z dôvodu vystúpenia starších ročníkov 1.9. v Tatrách sa sústredenie začína...
Milí študenti a pedagógovia. Opäť nás všetkých chceme pochváliť! Pedagógov i študentov... Do dnešného dňa (19.6. 2020) ste od začiatku COVID...
Na základe ROZHODNUTIA číslo: Číslo: 2020/12836:1-A2110 MŠVVaŠ SR zriaďovateľ Súkromného konzervatória, Zádielska 12, Košice obnovuje školské...
12. 06. 2020 o 10. 00 hod. Študijný odbor - 8226 Q HUDOBNO – DRAMATICKÉ UMENIE Študijný odbor - 8226 Q 01 HUDOBNO – DRAMATICKÉ UMENIE - muzikál...

Stránky