Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Sme SKKE

Archív

Pozrite si rozvrh na prvý školský týždeň - sústredenie. Vysvetlivky pre 1. ročník: AH- označenie hereckého a muzikálového odboru, AT- tanečníci roč...
FEBRUÁR, MAREC a APRÍL NA SKKE bol bohatý: 23.2. cestovali študentky HDU a MUZIKÁL do Zvolena: Divadlo J. G. Tajovského 25.2. -4.3. Erasmus plus...
Na základe dohody o spolupráci SKKE a Slovenským ľudovým umeleckým kolektívom sa 2 študentky tanečného odboru zúčastnili na týždennej stáži v SĽUK-u...

Stránky