Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Mgr.art. Miroslav Benda


Pedagóg

  • ľudový tanec, charakterový tanec, umelecká prax ĽTA, repertoár

Vzdelanie

  • 1999 absolvent VŠMU Bratislava, odbor pedagogika ľudového tanca 

Pedagogické skúsenosti

  • od 2005 pedagóg Súkromného konzervatória v Košiciach
  • 2008-2000 pedagóg na ZUŠ v Michalovciach, ZUŠ Strážske, v TS Amélia, 
  • 2004 externý pedagóg a choreograf vo folklórnom súbore Limbora Praha,
  • 2002 pedagóg a asistent choreografa v SĽUKU ,projekt STROM – J. Ďurovčík 
  • 1999-1994 pedagóg FS Zemplín, PUĽS Prešov, umelecký vedúci FS Stražan, pedagóg na ZUŠ Karloveská 32, Bratislava pedagóg vo FS Technik, TS Devín,zakladateľ TS Folkus Bratislava, sólista a pedagóg FS Zemplín, DFS Zemplínik