Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

PROJEKT ERASMUS PLUS 2023-2025 PRE HERCOV AJ TANEČNÍKOV!


Úžasná správa!

Ako jedinému konzervatóriu na Slovensku nám bol vo výzve KA 122/ 2023

schválený projekt ERASMUS plus 2023-2025!

Pre 30 študentov odborov HDU, MUZIKÁL a TANEC...

Projekt bol vyhodnotený na 90 bodov zo 100, čo je úžasný úspech. 

Tešíme sa a vieme, že robíme kvalitnú prácu a píšeme kvalitné projekty pre našich študentov.

Pokračujeme v zmysluplných projektoch Erasmus plus od roku 2018 do roku 2025. 

HURÁ....Ďakujeme  ERASMUS PLUS.

Vo výberovej procedúre na rok 2023 v rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov bol Súkromnému konzervatóriu, Zádielska 12 v Košiciach (ďalej SKKE) schválený grant na realizáciu projektu:

 „ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI ABSOLVENTOV SKKE“ pod číslom 2023-1-SK01-KA122-VET-000133908.

Podrobnosti projektu:

Dĺžka projektu: 18 mesiacov

Začiatok projektu: 01. 09. 2023

Koniec projektu: 28. 02. 2025

Typ aktivity: krátkodobá vzdelávacia mobilita žiakov v OVP.

Koordinátor projektu: Mgr. Katarína Sninská, ArtD. 

 

Partneri projektu/ Hostiteľské organizácie:

Horácké divadlo, Jihlava, Česká republika https://www.hdj.cz/,

Divadelná fakulta JAMU, Brno, Česká republika https://www.jamu.cz/,

Székesfehérvári Balett Színház, Székesfehérvár, Maďarsko https://www.fehervaribalett.hu/en/,

Budapest Kortarstanc Foiskola, Budapest, Maďarsko https://tanc.org.hu/wp/budapest-contemporary-dance-academy-bcda-2-in-short/,

Havo/Vwo voor Muziek en Dans, Rotterdam, Holandsko https://www.codarts.nl/onderwijs/vooropleidingen/havo/vwo/de-school/,

Movement Re-Training Center, Rotterdam, Holandsko https://movementretrainingcenter.com/.

 

Popis projektu: Na základe stanovených kritérií výberu sa 30 študentov SKKE - 15 z odboru HDU a Muzikál a 15 z odboru Tanec zúčastní 10 až 15 dňových krátkodobých stáží. 

Študenti odboru HDU a MUZIKÁL: navštívia hostiteľské organizácie:

  • Horácké divadlo, Jihlava, Česká republika https://www.hdj.cz/: 5 študentov, 1 sprevádzajúca osoba, dĺžka trvania mobility 10 dní. Termín: 13.11.-23.11. 2024 
  • Divadelná fakulta JAMU, Brno, Česká republika https://www.jamu.cz/: 10 študnetov, 2 sprevádzajúce osoby, dĺžka trvania mobility 10 dní. Termín bude určený.

 

Študenti odboru TANEC: navštívia hostiteľské organizácie:

Cieľom projektu je umožniť žiakom SKKE overiť si požiadavky renomovaných vysokých škôl a profesionálnych umeleckých organizácií kladených na absolventa konzervatória. Projekt poskytne žiakom SKKE príležitosť skvalitniť svoje odborné zručnosti v oblastiach klasického, moderného, súčasného tanca, techník činoherného a muzikálového herectva, improvizácie a tvorby, koncertnej umeleckej praxe, javiskového pohybu a javiskovej reči výberom renomovaných hosťujúcich organizácií.