Martin Matej, DiS.art


Vzdelanie

2012-2018 Konzervatórium Exnárova 8, odbor tanec

Prax

Pracovné skúsenosti v tanečnej oblasti:

·    2015 - 2018 SZUŠ Hroncova 23, KE na pracovných pozíciách: 

·    tréner 

·    choreograf 

·   zástupca riaditeľa 

·    2010 - 2015  TŠ Outbreak na pracovných pozíciách: 

·    tréner 

·    choreograf 

·    tajomík združenia 

·    2010 - 2012 SZUŠ Prakovce na pracovných pozíciách: 

·    tréner 

·    choreograf 

·    2008 - 2011 SZUŠ Hroncova 23,KE na pracovných pozíciách: 

·    tréner 

·    choreograf 

Tanečná prax:

2010 - 2015 Outbreak Dance Center - street dance
2007 – 2010 Dancecoholics -neskôr D.S.studio – street dance 
2005 – 2007 SMN crew- tanečná skupina zameraná na street dance 
2004 – 2005 Cassovia Dance Group – street dance 
2002 – 2003 Tanečná škola Poprocký – spoločenské tance 
2001 – 2002 Centrum voľného času Domino, Košice – country tance 

Média

ČeskoSlovensko má talent 2012,2013, Adidas Original, Skittling, Move Up! 

Úspechy

Viacnásobný majster a vicemajster Slovenka v medzinárodnej tanečnej organizácií discipin IDO, víťaz Street Life Jam 2013, víťaz King City Battle 2012,reprezentant za Slovensko na Street Dance Kemp Europe 2010, víťaz celoslovenských show eventov Top Dancing 2011,2012,2013,2014 a Kesel Dance Cup 2012, Next Step 2013, Dance Fest 2011,2012, Finalista West Side Balaton Jam 2016 v kategórii Popping, top 8 Juste Debout Slovakia 2017

Najvýznamnejšie choreografické úspechy

2018- kategória : jvk hip hop, choreografia: Roots of A Tribe, Umiestnenia: 2.miesto Grimmy Dance Cup, 3.miesto MS v street dance The Next Step; kategória : urban styles, choreografia: Evolution, umiestnenia: 4. miesto Dance Star – World Dance Masters, Poreč
2017- kategória : jvk hip hop, choreografia: This is HIP HOP, Umiestnenie: 1.miesto Grimmy cup, 1.miesto Pohyb bez bariér, 3.miesto MS v street dance The Next Step
2016- kategória : jvk open, choreografia: Musicoleum, Umiestnenie: 2.miesto The Next Step 
2015- kategória : deti hip hop, choreografia: RUN OBC, Umiestnenia: 1.miesto Top Dancing 2015 + hlavná cena súťaže, 1.miesto Grimmy Dance Cup 2015 + hlavná cena súťaže, 1.miesto PREDETA 2015, 1.miesto MSR IDO NEXT STEP 2015
2014- kategória : deti hip hop, choreografia: Jeden za všetkých, všetci za jedného, Umiestnenie: 1.miesto PREDETA, 2.miesto Top Dancing 2014 
2013- kategória : deti hip hop, choreografia: Playground, Umiestnenie: 2.miesto Grimmy Dance Cup 2013

Projekty

Projekt Chém-Ia 2010– vzdelávací program do softwarových didaktických hier, pozícia: tanečník
Dance show Croatia 2011– hudobno-tanečná show v prímorských destináciách, pozícia: tanečník 
Divadlo Pôtoň 2012– divadelný project, pozícia: tanečník
To Sme My 2012,2013,2014,2015– hudobno-tanečná spoločenská show, pozícia: scénarista, choreograf, tanečník
To Sme My 2014 winter edition- hudobno-tanečná spoločenská show, pozícia: scénarista, choreograf, tanečník
Imaginácie 2011,2012,2013,2014,2015,2016- multižánrové plenérové site-specific predstavenie,pozícia: tanečník, v roku 2014 aj ako hlavná postava,v roku 2016 aj ako asistent réžie

In the Time 2017 – hudobno tanečné divadelné predstavenie, pozícia: scénarista, réžia

Iné schopnosti a zručnosti

·    Primárna prevencia drogových závislostí - Filia n.o. - výcvik zameraný na priamu a nepriamu komunikáciu v rozsahu 140 hodín. 

·    Project Escalator 2013 – vzdelávací program zameraný na budovanie kultúrneho a kreatívneho priemyslu s mentormi Sandy Fitzgerald a Paul Bogen 

Learn2code- Webrebel - Online kurz HTML a CSS, Responzívny webdesign, JavaScript a jQuery.