Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Sme SKKE

Archív

12. 06. 2020 o 10. 00 hod. Študijný odbor - 8226 Q HUDOBNO – DRAMATICKÉ UMENIE Študijný odbor - 8226 Q 01 HUDOBNO – DRAMATICKÉ UMENIE - muzikál...
Riaditeľ Súkromného konzervatória, Zádielska 12, Košice určuje termín druhého kola prijímacích skúšok pre školský rok 2020/2021 na nenaplnený počet...
Vážení uchádzači, rodičia. Na základe výsledkov TS na SKKE vám bude v najbližších dňoch poštou doručené rozhodnutie o prijatí/neprijatí uchádzača...
TERMÍN TALENTOVÝCH SKÚŠOK NA SKKE 19. 5. 2020 TALENTOVÉ SKÚŠKY PREBEHNÚ DIŠTANČNE - FORMOU VIDEOZÁZNAMOV Úvodné INFORMAČNÉ video: https://www.youtube...
TERMÍN TALENTOVÝCH SKÚŠOK NA SKKE 19. 5. 2020 TALENTOVÉ SKÚŠKY PREBEHNÚ DIŠTANČNE - FORMOU VIDEOZÁZNAMOV Úvodné INFORMAČNÉ video: https://www.youtube...
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský...
POZOR POCHVALA Milí študenti, pedagógovia.... okrem pravidelných online hodín ste do dnešného dňa zodpovedne vypracovali spolu cez 600 prác.....
Video 1: https://www.facebook.com/SukromneKonzervatoriumZadielska12Kosice/videos/806592393168685/ Video 2: https://www.facebook.com/...

Stránky