Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Druhé kolo talentových skúšok


2. KOLO TALENTOVÝCH SKÚŠOK

 

Riaditeľ Súkromného konzervatória, Zádielska 12 Košice  vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2024/2025.

 

Odbory, v ktorých sa bude konať 2. kolo talentových skúšok:

8226 Q 00 hudobno-dramatické umenie

8226 Q 01 hudobno-dramatické umenie - muzikál

 

Počet voľných miest: 3

 

Termín 2. kola talentových skúšok: 18. jún 2024 (utorok)

Čas: 09:00 hod.

Termín zaslania prihlášok: do 14. júna 2024

 

Kritéria a obsah TS: 

 

HDU/Muzikál: https://www.skke.sk/hudobno-dramaticky-oddbor/talentove-skusky

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na 0917 621 228.

 
 

 

 

 
  •