Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Rozvrh na 4.-9. 9. 2023

Pozrite si rozvrh na prvý školský týždeň - sústredenie.

Vysvetlivky pre 1. ročník:

AH- označenie hereckého a muzikálového odboru,

AT- tanečníci

roč. = spolu AH + AT

 

PONDELOK 4. 9.

 

8.00 – 9.00                  Triednicka agenda

1. roč. /miestnosť U1

2. roč. + 3. roč./ ! S3 J

4. roč. + 6. roč./ ! S3 J

 

HDU: 1 – 6 AH

 

09.30 – 10.15              1 – 6 AH /strečing /S3/ Ľubka Goliášová

10.15 – 11.15              kondičný tréning /1 – 6 AH/S3/ Ľubka Goliášová

12.00 – 13.00              obed

13.00 – 17.00              /1 - 6 AH/ herectvo /S3/ Evka Cibulová+ Dupi Dominik Dupľák

 

 

TO: 1 – 3 AT

 

09.30 – 10.15              strečing /S1/ Júlia Chemitova

10.15 – 11.15              kondičný tréning /S1/ Júlia Chemitova

12.00 – 13.00              Obed

13.00 – 14.30              moderný tanec/ S1/ Duška  Heráková

14.45 – 16.15              improvizácia, variácia /S1/ Duška alebo Adam Bobák

 

 

TO: 4 – 6 AT

 

09.30 – 10.15              strečing + kondičák /S2/ Duška Heráková alebo Adam Bobák

10.30 – 12.00              klasika/ S2/ Duška

12.00 – 13.00              Obed

13.00 – 14.30              moderný tanec/ S2/ Adam

14.45 – 16.15              improvizácia, variácia/ S2/ Adam alebo Duška

________________________________________________________________________

UTOROK 5. 9. 2023

 

HDU

 

08.00 – 08.45              1 - 6 AH/ strečing + kondičný tréning /S3/ Ľubka Goliášová

08.50 – 09.45              1 - 6 AH/ ľudovky /S3/ Miro Benda

10.00 – 12.00              1 - 2 AH SPEV/Andrea Majtnerová / H1

10.00 – 12.00              3 - 6 A /SPEV/Dominika Belová/ H2

12.00 – 13.00              obed/ Novomeského 4

13.00 – 16.30              /1 - 6 AH/ herectvo /S3/ Evka Cibulová + Dupi Dominik Dupľák

16.30 – 17.00              aktív- školský poriadok SKKE // všetci / S3/ Katka Sninská

TO: 1 – 3 AT

 

08.00 – 09.00              strečing/ S1/ Júlia Chemitova

09.30 – 10.15              kondičný tréning/ S1/ Júlia Chemitova

10.15 – 11.45              1 AT/ klasika/ S3/ Júlia Chemitova

10.15 – 11.45              2 a 3 AT / ľudovky/ S1/ Miro Benda

12.00 – 13.00              Obed/ Novomeského 4

13.00 – 14.30              1-3 AT /Moderný tanec/ S1/Duška Heráková

14.45 – 16.15              1-3 AT /Improvizácia, variácia/ S1/ Duška alebo Adam

16.30 – 17.00              aktív- školský poriadok SKKE // všetci / S3/ Katka Sninská                  

 

TO: 4 – 6 AT

08.00 – 10.00              klasika/ S2/ Duška alebo Adam

10.15 -  11.45              moderna/ S2/ Adam

12.00 – 13.00              obed /Novomeského 4

13.00 – 14.30              moderný tanec/ S2/ Adam

14.45 – 16.15              improvizácia, variácia/ S2/ Adam alebo Duška

16.30 – 17.00              aktív- školský poriadok SKKE // všetci / S3/ Katka

 

 

STREDA 6. 9. 2023

 

HDU

 

08.00 – 08.45              strečing + kondičný tréning /1 – 6 AH/S3/ Ľubka

08.50 – 09.45              jazz /1 – 6 AH /S3/ Angelika Žulová

10.00 – 11.00              1 - 2 AH/ SPEV/Maťo Pado/ H1

10.00 – 11.00              3 - 6 A /SPEV/ Aďa Majtnerová/ H2

11.00 – 12.00              1 - 2 AH/ SPEV/ Aďa Majtnerová / H1

11.00 – 12.00              3 - 6 AH /SPEV/ Maťo Pado// H2

12.00 – 13.00              obed/ Novomeského 4

13.30 – 16.30              herectvo /1 - 6 AH/ S3/ Slávka  Fulínová a Matej Erby

 

 

TO: 1 – 3 AT

 

08.00 – 09.00              strečing/ S1/ Júlia

09.30 – 10.15              kondičný tréning/ S1/ Júlia

10.15 – 11.45              1 AT/ klasika/ S3/ Júlia

10.15 – 11.45              2 a 3 AT / moderna/ S1/ Duška

12.00 – 13.00              Obed/ Novomeského 4

13.00 – 14.30              1-3 AT /Moderný tanec/ S1/Duška

14.30                           voľný čas na vybavovanie dokladov  (2AT a 3AT, ak budete chcieť pridáte sa k 4AT- je to dobrovoľné)

 

TO: 4 – 6 AT

08.00 – 10.00              klasika/ S2/ Duška alebo Adam

10.15 -  11.45              moderna/ S2/ Adam

12.00 – 13.00              obed /Novomeského 4

13.00 – 14.30              moderný tanec/ S2/ Adam

14.45 – 16.15              improvizácia, variácia/S2/ Adam alebo Duška

 

 

ŠTVRTOK 7.  9. 2023

 

HDU

 

08.00 – 08.45              Ssrečing + kondičný tréning /1 – 6 AH/S3/ Ľubka

08.50 – 09.45              jazz /1 – 6 AH /S3/ Angelika Žulová

10.00 – 11.00              1 - 2 AH/ SPEV/Dominika Belová/ H1

10.00 – 11.00              3 - 6 AH /JPO/ Táňa Tinková/ S3

11.00 – 12.00              1 - 2 AH/ JPO/ / Táňa Tinková/ S3

11.00 – 12.00              3 - 6 AH /SPEV/ Dominika Belová/ H1

12.00 – 13.00              obed/ Novomeského 4

13.30 – 15.00              herectvo /1 - 6 AH/ S3/ Slávka  Fulínová a Matej Erby

15.00                           voľný čas na vybavovanie dokladov

 

TO: 1 – 3 AT

 

08.00 – 09.00              strečing/ S1/ Júlia

09.30 – 10.15              kondičný tréning/ S1/ Júlia

10.15 – 11.45              1 AT/teoretická hodina – vzhľad a úprava tanečníka/ U3/ Júlia

10.15 – 11.45              2, 3 , 4 AT /moderný tanec/ S2/ Duška alebo Adam

12.00 – 13.00              obed/ Novomeského 4

13.00 – 14.30              1-3 AT /S1/ moderný tanec/ Duška

14.45  - 16.15             strečing/ S2/ Katka  

 

TO: 4 – 6 AT

08.00 – 10.00              klasika/ S2/ Duška alebo Adam

10.15 -  11.45              moderný tanec s 2, 3, 4-6 AT / S2/ Adam alebo Duška

12.00 – 13.00              obed /Novomeského 4

13.00 – 14.30              moderný tanec/ S2/ Adam

15.00                           voľný čas na vybavovanie dokladov

 

(Jedna sála je k dispozícii)

PIATOK 8. 9. 2023

 

HDU

 

08.00 – 08.45              strečing + kondičný tréning /1 – 6 AH/S3/ Ľubka

08.50 – 09.45              ľudovky /1 – 6 AH /S3/ Miro Benda

10.00 – 12.00              spev/ 1-6 AH/ Maťo Pado/ H1

12.00 – 13.00              obed /Novomeského 4

13.30 – 16.30              herectvo/ 1 -6 AH /S3/Slávka  Fulínová a Matej Erby

 

TO: 1 – 3 AT

 

08.00 – 09.30              strečing a kondičný tréning/ S1/ Júlia

10.00 – 11.30              contemporary/ 1AT-6AT/S3/ Vlado Šoltys

12.00 – 13.00              obed/ Novomeského 4

13.00 – 14.30              contemporary/ 1AT-6AT/S3/ Vlado Šoltys

                                  

 

TO: 4 – 6 AT

08.00 – 09.30              klasika/ S2/ Duška alebo Adam

10.00 – 11.30              contemporary/ 1AT-6AT/S3/ Vlado Šoltys

12.00 – 13.00              obed/ Novomeského 4

13.00 – 14.30              contemporary/ 1AT-6AT/S3/ Vlado Šoltys

__________________________________________________________________________

 

SOBOTA 9. 9. 2023

 

09.00 – 10.30              contemporary/ 1AT-6AT/S3/ Vlado Šoltys

10.45 – 12.15              contemporary/ 1AT-6AT/S3/ Vlado Šoltys