Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Výsledky Talentových skúšok zo dňa 02. 05. 2023 a 11. 05. 2023

Výsledky Talentových skúšok zo dňa 02. 05. 2023 a 11. 05. 2023 - ODBOR HUDOBNO-DRAMATICKÉ UMENIE a MUZIKÁL

 

Uchádzači, ktorí splnili kritéria a dosiahli potrebný počet bodov na prijatie:

Kód                           Body za overenie nadania a študijné výsledky

HDU 07                       91 bodov

HDU 11                       81 bodov

HDU 02                       80 bodov

HDU 01                       75 bodov

HDU 03                       69 bodov

HDU 05                       67 bodov

HDU 13                       67 bodov

HDU 09                       61 bodov

HDU 10                       61 bodov

 

Zápis prijatých uchádzačov na štúdium na Súkromnom konzervatóriu, Zádielska 12, Košice sa uskutoční formou doručenia Potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium dňa 26. mája 2023.

 

Uchádzači, ktorí splnili kritéria, dosiahli potrebný počet bodov na prijatie, ale boli neprijatí na základe nedostatku miesta:

Kód                           Body za overenie nadania a študijné výsledky

HDU 15                       53 bodov

HDU 14                       53 bodov

 

Uchádzači, ktorí nesplnili kritéria a nedosiahli potrebný počet bodov na prijatie:

Kód                            Body za overenie nadania a študijné výsledky

HDU 04                       49 bodov

HDU 08                       47 bodov

HDU 06                       38 bodov

HDU 12                       03 body

 

 

Výsledky TS zo dňa 02. 05. 2023 a 11. 05. 2023  - ODBOR TANEC

 

Uchádzači, ktorí splnili kritéria a dosiahli potrebný počet bodov na prijatie:

Kód                            Body za overenie nadania a študijné výsledky

TAN 09                        98 bodov

TAN 02                        95 bodov

TAN 07                        94 bodov

TAN 10                        82 bodov

TAN 08                        70 bodov

TAN 01                        66 bodov

 

Zápis prijatých uchádzačov na štúdium na Súkromnom konzervatóriu, Zádielska 12, Košice sa uskutoční formou doručenia Potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium dňa 26. mája 2023.

 

Uchádzači, ktorí nesplnili kritéria a nedosiahli potrebný počet bodov na prijatie:

Kód                            Body za overenie nadania a študijné výsledky

TAN 03                        04 body

TAN 06                        04 body

TAN 05                        03 body

TAN 04                        03 body