Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Sme SKKE

Archív

Milí prváci. Nižšie môžete nájsť fermán sústredenia od 1.9. - 4.9. Z dôvodu vystúpenia starších ročníkov 1.9. v Tatrách sa sústredenie začína...
Odbor HDU: https://youtu.be/hNss3dybj38 (4 táčky z odboru HDU- (činoherné) herectvo si pre nás i vás pripravili (ešte v čase pred "maturitou") so...
Milí študenti a pedagógovia. Opäť nás všetkých chceme pochváliť! Pedagógov i študentov... Do dnešného dňa (19.6. 2020) ste od začiatku COVID...
Na základe ROZHODNUTIA číslo: Číslo: 2020/12836:1-A2110 MŠVVaŠ SR zriaďovateľ Súkromného konzervatória, Zádielska 12, Košice obnovuje školské...
12. 06. 2020 o 10. 00 hod. Študijný odbor - 8226 Q HUDOBNO – DRAMATICKÉ UMENIE Študijný odbor - 8226 Q 01 HUDOBNO – DRAMATICKÉ UMENIE - muzikál...
Riaditeľ Súkromného konzervatória, Zádielska 12, Košice určuje termín druhého kola prijímacích skúšok pre školský rok 2020/2021 na nenaplnený počet...
Vážení uchádzači, rodičia. Na základe výsledkov TS na SKKE vám bude v najbližších dňoch poštou doručené rozhodnutie o prijatí/neprijatí uchádzača...

Stránky