Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Slávik Slovenska 2023 - krajské kolo

Dobrý deň, 

s radosťou si Vám dovoľujeme oznámiť, že krajské kolo súťaže Slávik Slovenska 2023, sa bude konať na Súkromnom konzervatóriu (SKKE), Zádielska 12, Košice dňa 8. 6. 2023 (štvrtok).

 

Harmonogram súťaže je nasledovný:

8:00 – 8:45 prezentácia a rozospievanie I. kategórie

9:00 – 11:00 súťaž a vyhodnotenie I. kategórie

10:00 – 10:45 prezentácia a rozospievanie II. kategórie

11:00 – 13:00 súťaž a vyhodnotenie II. kategórie

12:00 – 12:45 prezentácia a rozospievanie III. kategórie

13:00 – 15:00 súťaž a vyhodnotenie III. kategórie
 

Každá kategória bude v uvedenom čase odsúťažená aj vyhodnotená. Šatne, priestory na rozospievanie aj občerstvenie pre účastníkov zabezpečíme.

 

Ďalej dávame do pozornosti niekoľko podmienok a usmernení z oficiálnych propozícií súťaže Slávik Slovenska 2023:

  • Do krajského kola postupujú iba víťazi I., II. a III. kategórie okresných kôl súťaže. Ich náhradníkmi sú súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 2. resp. na ďalšom mieste.
  • Súťažiaci v krajskom kole I., II. a III. kategórie SS 2023 sú povinní mať hudobný (inštrumentálny) sprievod k jednej z piesní. Ďalšiu pieseň interpretujú bez sprievodu (a capella). Súťažiaci v krajskom kole interpretujú dve piesne, pričom jedna z piesní musí pochádzať zo Spevníčka SS 2023 a musí obsahovať minimálne dve slohy.
  • Do celoštátneho finálového orchestrálneho kola postupujú len víťazi krajských kôl I., II. a III. kategórie. Ich náhradníkmi sú súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 2. resp. ďalšom mieste.
  • Oznámenia o víťazoch krajských kôl musia obsahovať názvy piesní zo Spevníčka SS 2023 a notové zápisy voľne zvolených piesní (ak nepochádzajú zo Spevníčka SS 2023) spolu s tóninami, v ktorých súťažiaci piesne interpretujú.

Všetky informácie sú aj na webe http://www.slavikslovenska.org

PROSÍME VÁS, ABY STE NÁM ZASIELALI PLNOHODNOTNE VYPLNENÉ PRIHLÁŠKY DO KRAJSKÉHO KOLA – VYPLNENÉ MUSIA BYŤ VŠETKY POLIA TABUĽKY, AJ KONTAKTY (EMAIL A TEL. Č.) NA ŠKOLU A RODIČA.

V prípade otázok nás pokojne kontaktujte emailom sefcik.darka@eduskke.sk alebo telefonicky na 0907963357

Tešíme sa na Vás. 
S pozdravom

Mgr. Darka Šefčík, SKKE