Sme SKKE

Archív

Milí prváci. Nižšie môžete nájsť fermán sústredenia od 1.9. - 4.9. Z dôvodu vystúpenia starších ročníkov 1.9. v Tatrách sa sústredenie začína...
Odbor HDU: https://youtu.be/hNss3dybj38 (4 táčky z odboru HDU- (činoherné) herectvo si pre nás i vás pripravili (ešte v čase pred "maturitou") so...
Milí študenti a pedagógovia. Opäť nás všetkých chceme pochváliť! Pedagógov i študentov... Do dnešného dňa (19.6. 2020) ste od začiatku COVID...
Na základe ROZHODNUTIA číslo: Číslo: 2020/12836:1-A2110 MŠVVaŠ SR zriaďovateľ Súkromného konzervatória, Zádielska 12, Košice obnovuje školské...

Stránky