2 kolo talentových skúšok


12. 06. 2020 o 10. 00 hod.

 

Študijný odbor -  8226 Q HUDOBNO – DRAMATICKÉ UMENIE

Študijný odbor -  8226 Q 01 HUDOBNO – DRAMATICKÉ UMENIE - muzikál

 

KRITÉRIÁ – PREZENČNÁ FORMA 

 

ZADANIE 1:  UCHÁDZAČ SA PREDSTAVÍ A STRUČNE POPÍŠE SVOJE PRÍPADNE DOTERAJŠIE AKTIVITY VO ZVOLENOM ODBORE (NAVŠTEVOVANÁ ZUŠ, DIVADELNÝ SÚBOR, ...). 

ZADANIE 2 :  ĽUBOVOĽNÝ PROZAICKÝ TEXT (TRVANIE MAXIMÁLNE 2 MIN.).

ZADANIE 3:  ĽUBOVOĽNÝ POETICKÝ TEXT (TRVANIE MAXIMÁLNE 2 MIN.).

ZADANIE 4:  POHYBOVÁ ETUDA S PRÍBEHOM PODĽA VLASTNEJ FANTÁZIE (TRVANIE MAXIMÁLNE 2 MIN.).

ZADANIE 5:  ĽUDOVÁ PIESEŇ BEZ HUDOBNÉHO DOPROVODU. 

ZADANIE 6:  ĽUBOVOĽNÁ MODERNÁ ALEBO UMELÁ PIESEŇ PODĽA MOŽNOSTÍ UCHÁDZAČA S HUDOBNÝM PODKLADOM ALEBO BEZ PODKLADU.

ZADANIE 7:  LEN PRE UCHÁDZAČOV  ODBORU MUZIKÁL - TECHNICKÉ CVIČENIE NA ZISTENIE HLASOVÉHO  ROZSAHU

ZADANIE 8: TANEČNÁ IMPROVIZÁCIA NA ĽUBOVOĽNÚ HUDBU  (TRVANIE MAXIMÁLNE 2 MIN.).

 

KRITÉRIÁ – DIŠTANČNÁ FORMA

Úvodné INFORMAČNÉ video: ttps://www.youtube.com/watch?v=g4pswi73IIU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0hKdsQzY...

ZADANIA JEDNOTLIVÝCH VIDEÍ:

ZADANIE 1:  UCHÁDZAČ SA PREDSTAVÍ A STRUČNE POPÍŠE SVOJE PRÍPADNE DOTERAJŠIE AKTIVITY VO ZVOLENOM ODBORE (NAVŠTEVOVANÁ ZUŠ, DIVADELNÝ SÚBOR, ...). 

ZADANIE 2 :  ĽUBOVOĽNÝ PROZAICKÝ TEXT (TRVANIE MAXIMÁLNE 2 MIN.).

ZADANIE 3:  ĽUBOVOĽNÝ POETICKÝ TEXT (TRVANIE MAXIMÁLNE 2 MIN.).

ZADANIE 4:  POHYBOVÁ ETUDA S PRÍBEHOM PODĽA VLASTNEJ FANTÁZIE (TRVANIE MAXIMÁLNE 2 MIN.).

ZADANIE 5:  ĽUDOVÁ PIESEŇ BEZ HUDOBNÉHO DOPROVODU. 

ZADANIE 6:  ĽUBOVOĽNÁ MODERNÁ ALEBO UMELÁ PIESEŇ PODĽA MOŽNOSTÍ UCHÁDZAČA S HUDOBNÝM PODKLADOM ALEBO BEZ PODKLADU.

ZADANIE 7:  LEN PRE UCHÁDZAČOV  ODBORU MUZIKÁL - TECHNICKÉ CVIČENIE NA ZISTENIE HLASOVÉHO  ROZSAHU (UCHÁDZAČ SI STIAHNE PODKLAD Z NIŽŠIE UVEDENÉHO LINKU, NAHRAJE SVOJ HLAS SPOLU S PODKLADOM).  LINK NA HUDOBNÝ PODKLAD: HTTPS://ULOZ.TO/FILE/UP6JJBUNVGKQ/PODKLAD-ZADANIE-7-MP3

ZADANIE 8: TANEČNÁ IMPROVIZÁCIA NA ĽUBOVOĽNÚ HUDBU  (TRVANIE MAXIMÁLNE 2 MIN.).

Zadania môže uchádzač nahrať jednotlivo, alebo spojiť viaceré zadania do jedného videa.

 

Termín odovzdania videí: do 12. júna 2020 do 10. 00 hod.

 

Študijný odbor -  8227 Q TANEC

 

KRITÉRIÁ – PREZENČNÁ FORMA

ZADANIE 1: Overenie fyzických predpokladov a tanečných dispozícií. Uchádzač bude hodnotený na súboru dispozičných úkonov.

ZADANIE 2: Pre overenie pohybových schopností v tanečných technikách bude uchádzač hodnotený na základe 2 krátkych tanečných ukážok v rôznych tanečných štýloch v rozsahu každé min. 1 minúta maximálne však  2 minúty. 

ZADANIE 3: Krátke predstavenie uchádzača- jeho tanečné skúsenosti, prax, obľúbený tanečný štýl.​ Predstavte sa nám. Kto ste, kde tancujete, čo vás zaujíma, čo viete o našej škole- konkrétne o odbore Tanec na SKKE.    

KRITÉRIÁ – DIŠTANČNÁ FORMA

Úvodné INFORMAČNÉ video: https://www.youtube.com/watch?v=HETceHvv5lk&feature=youtu.be

  • Talentové skúšky budú prebiehať dištančnou formou – videozáznamom.
  • Uchádzač vytvorí videozáznam svojho výkonu, ktorý zašle na emailovú adresu školy skke@skke.sk a tiež v kópii na talentovkyskke@gmail.com
  • Formát : MP4 alebo MOV. 
  • Zaslať môže priamo video alebo link na vybrané „úložisko“, kde video uložil napr. www.wetransfer.com , www.uschovna.sk, www.uloz.to .
  • Zaslané súbory označte  Vašim priezviskom a číslom zadania.

 

Zadania jednotlivých videí:

ZADANIE 1: Overenie fyzických predpokladov a tanečných dispozícií. Postupujte podľa inštrukcií v linku 1: https://www.youtube.com/watch?v=aVa6hReU3fA&feature=youtu.be

Na ​základe linku 1 si uchádzač pripraví súbor dispozičných úkonov, ktoré zašle buď formou fotiek alebo nahrá video. Fotky alebo úkony vo videu nemusíte označovať.  Nahrajte sa v každom úkone - aj keď ho neviete vykonať v maximálnom predvedení. V prípade, ak budete chcieť pridať niečo z vašich dispozícii navyše, zaraďte ich za úkonom 15. Fotky alebo videá zasielajte tak, aby bola obsiahnutá Vaša celá postava. Zasielajte pod súborom s názvom: Vaše priezvisko ZADANIE 1. Ak sa nahrávate sami, nemusíte sa trápiť so strihmi - nejde o kvalitu úpravy videa-ide o vaše dispozície :-).

ZADANIE 2: Pre overenie pohybových schopností v tanečných technikách zaslanie 2 krátkych tanečných videí v rôznych tanečných štýloch v rozsahu každé min. 1 minúta maximálne však  2 minúty. Uchádzači, ktorí budú prezentovať svoje znalosti v ľudovom tanci zašlú videá z dvoch ľubovoľných tanečných oblastí. ​V tanečných videách môžete použiť: 

a) úryvky tancov, ktoré ovládate alebo

b) improvizáciu. Nehodnotíme Váš výber - budeme hodnotiť vaše výkony, ktoré ste prispôsobili domácemu prostrediu alebo prostrediu v prírode. Nekomplikujte videá strihaním hudobného podkladu- ak nemáte možnosť. Opäť hodnotíme výkony, nie strihy v hudbe. Oblečenie a úprava sú ľubovoľné. Dievčatá bez výrazného make- upu.

ZADANIE 3: Krátke predstavenie uchádzača- jeho tanečné skúsenosti, prax, obľúbený tanečný štýl.​ Predstavte sa nám. Kto ste, kde tancujete, čo vás zaujíma, čo viete o našej škole- konkrétne o odbore Tanec na SKKE.    

 

Termín odovzdania videí: do 12. júna 2020 do 10. 00 hod.

 

V prípade otázok ohľadom TS nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo emailom.

Formálne otázky: kontakt: Boris Girdasov  0917 621 228, skke@skke.sk

Otázky ohľadom formy a obsahu videí a iné:

Kontakt odbor tanec: Katarína Sninská 0918560030, skke@skke.sk

Kontakt odbor tanec: Eva Cibulova Ryšáková 0905754945, skke@skke.sk