Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Sme SKKE

Archív

Termín konania 2. kola Talentových skúšok: 18. 6. 2019 (utorok) Odbory: tanec, hudobno-dramatické umenie, hudobn-dramatické umenie - muzikál Čas: 09...
POZOR CHVÁLIME SA! ÚSPEŠNOSŤ NAŠICH ŠTUDENTOV na talentových skúškach na VŠ: VŠMU Bratislava: odbor TANEČNÉ UMENIE: prijaté Maja Cisková (klasický...
Výsledky TS zo dňa 15. 03. 2019 - odbor Tanec Uchádzači, ktorí splnili kritériá a dosiahli potrebný počet bodov na prijatie: TAN 07 .... 96 bodov TAN...

Stránky