Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Sme SKKE

Archív

Výsledky TS zo dňa 15. 03. 2019 - odbor Tanec Uchádzači, ktorí splnili kritériá a dosiahli potrebný počet bodov na prijatie: TAN 07 .... 96 bodov TAN...

Stránky