Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

ÚSPEšnosť študentov SKKE na talentových skúškach a konkurzoch do profesionálnych telies


 

Keď práca má význam a výsledky

Odbor TANEC

6. ročník - spolu  6 absolventov 

Uplatnenie v praxi absolventov odboru TANEC:

Profesionálne telesá:(5 zo 6 sú prijatí do profesionálnych tanečných súborov)

Uplatnenie ako pedagóg v tanečných školách: :

 4. ročník : 3 študentky

  • Natália Gáboriková- VŠMU Bratislava
  • Katarína Kupčíková - pokračuje v štúdiu 5. a 6. ročníka na SKKE
  • Bianka Bobáková- pokračuje v štúdiu 5. a 6. ročníka na SKKE

Odbor HDU

V odbore HDU v 6. ročníku SKKE nedisponovalo študentmi

4. ročník: spolu 8 

  • Simona Kaščáková (Akadémia umení Banská Bystrica- 1. miesto na TS)
  • Stela Hrušovská (Akadémia umení Banská Bystrica- 5. miesto na TS)
  • 6 študentov pokračuje v štúdiu 5. a 6. ročníka na SKKE