Sme SKKE

Archív

Ďakujeme za Vašu podporu. Tlačivo na stiahnutie nájdete v sekcii o škole medzi tlačivami na stiahnutie: http://www.skke.sk/sites/default/files/...
Žiaci 3. - 6. ročníka Súkromného konzervatória sa predvedú v operete Noc v Benátkach! Premiéra tohto Straussovho známeho diela je po viac ako...
4.-8. apríla prichádza do Košíc spolu so svojou asistentkou Cristinou Porres Momeneo vytvoriť pre SKKE novú choreografiu... http://www.attilaegerhazi...
V nedeľu 12.2. cestujú 5 študenti ( Oliver, David, Betka, Adam, Majka)zastúpiť naše konzervatórium na súťaži konzervatórií v Liptovskom Hrádku...

Stránky