Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

TALENTOVKY na SKKE sa blížia !!! ZOPÁR INFO pre Vás:-)


 

 

Milí uchádzači.

V prvom rade ďakujeme, že ste prejavili záujem o SKKE.

Talentovky sa už blížia.... a preto sme si pre vás pripravili zopár rád a informácií.

Všeobecné pokyny:

 • Prosíme, snažte sa dodržať časovú pozvánku. V prípade, ak budete meškať- bezodkladne nás informujte na t.č. 0917 621 228
 • Parkovanie v okolí školy je platené. Prosíme neparkujte vo dvore školy.
 • TS budú trvať : TANEC cca do 13:00 hod., HDU a Muzikál do 15:00 hod.
 •  Zabezpečte si pitný režim.

15.3. TANEC

 • Po príchode do budovy sa najprv registrujte.
 • V prípade, ak ste spolu s prihláškou nezaslali správu od všeobecného lekára a ortopéda, odovzdajte ju pri registrácii.
 • Po registrácii vám študenti našej školy ukážu šatne na prezlečenie a sálu, kde sa môžete rozcvičovať: Prosíme Vás, nepodceňujte vlastnú rozvičku.
 • Po úvodnom privítaní, predstavení komisie a rozdelení do skupín vás spoločne rozvičíme na sále S1.
 • Talentovky sú 3 - kolové. Pokyny sme vám zaslali poštou.
 • Prvé kolo: Zisťovanie fyzických predpokladov. V tomto kole zisťujeme či máte vhodné fyzické dispozície pre profesionálny tanec. (Javiskový vzhľad, proporcionalita a osobitosť uchádzača,vzhľad horných a dolných končatín, dispozície dolných končatín, fyziologické zakrivenie chrbtice, ohybnosť chrbta, vytočenosť a rozsah pohybu v bedrovom kĺbe, veľkosť priehlavku,  práca chodidla, atď.)
 • Druhé kolo: overujeme základné vedomosti v tanečných technikách, : Klasický tanec, jazzový tanec, ľudový tanec. Nebojte sa, vždy vám budú cvičenia predvedené pedagógom alebo povereným študentom školy. Súčasťou jazzového tanca bude aj krátka improvizácia, kde môžete improvizovať tanečným štýlom, ktorému sa venujete. V tomto kole hodnotíme základné vedomosti, pohybovú koordináciu, tanečnosť, muzikalitu, rytmus, pohybovú pamäť, schopnosť vnímať hudbu a rytmus.....
 • Tretie kolo je "nesúťažné" :-) Pohovor, kde sa od vás o vás dozvieme viac. :-) Zaujíma nás, kde tancujete, aký tanečný štýl sa vám páči....

18.3. HDU a Muzikál

 • Po príchode do budovy sa najprv registrujte.
 • V prípade, ak ste spolu s prihláškou nezaslali správu od všeobecného lekára a foniatra, odovzdajte ju pri registrácii.
 • Po registrácii vám študenti našej školy ukážu šatne na prezlečenie a sálu, kde sa môžete rozcvičovať: Prosíme Vás nepodceňujte vlastnú rozvičku a nezabudnite si priniesť cvičebný úbor. Ak nemáte tanečnú obuv( sneakre, jazzovky, piškoty...), stačia ponožky. 
 • Po úvodnom privítaní, predstavení komisie a rozdelení do skupín vás spoločne rozvičíme na sále S3. 
 • Talentovky sú 3 - kolové. Pokyny sme vám zaslali poštou.
 • Prvé kolo: uchádzač zopakovuje krátku zadanú  tanečnú variáciu v modernom tanci. Nebojte sa, vždy vám budú cvičenia predvedené pedagógom alebo povereným študentom školy.
 • Druhé kolo: uchádzač si pripraví jednu ľudovú pieseň a jednu umelú (populárna, jazzová, filmová, muzikálová, šansón). Uchádzači na odbor Muzikál absolvujú i tonálne cvičenie, kde sa požaduje: zaspievať jednoduchú pieseň od rôznych tónov, sluchové rozlíšenie dur a mol. Pre toto kolo si nezabudnite potrebný notový podklad alebo CD nosič
 • Tretie kolo: uchádzač si pripraví pohybovú etudu (bez slov a na ľubovoľnú tému) a prózu a poéziu podľa vlastného výberu, každú v rozsahu minimálne 3. minút.