Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Výsledky TS na školský rok 2019/2020

Výsledky TS zo dňa 15. 03. 2019 - odbor  Tanec

 

Uchádzači, ktorí splnili kritériá a dosiahli potrebný počet bodov na prijatie:

TAN 07 ....  96 bodov

TAN 16 ....  94 bodov

TAN 02 ....  88 bodov

TAN 15 ....  83 bodov

TAN 09 ....  73 bodov

TAN 13 ....  72 bodov

TAN 01 ....  71 bodov

TAN 10 ....  71 bodov

TAN 06 ....  70 bodov

TAN 18 ....  70 bodov

 

Uchádzači, ktorí nesplnili kritériá a nedosiahli potrebný počet bodov na prijatie:

TAN 05 ....  66 bodov

TAN 19 ....  52 bodov

TAN 11 ....  47 bodov

TAN 17 ....  37 bodov

TAN 08 ....  30 bodov

TAN 03 ....  29 bodov

TAN 14 ....  28 bodov

TAN 04 ....  24 bodov

TAN 12 ....  03 body

 

Výsledky TS zo dňa 18. 03. 2019 - odbor Hudobno-dramatické umenie a Muzikál

 

Uchádzači, ktorí splnili kritériá a dosiahli potrebný počet bodov na prijatie:

HDU 10 ....  90 bodov

HDU 02 ....  86 bodov

HDU 07 ....  78 bodov

HDU 11 ....  77 bodov

HDU 04 ....  76 bodov

HDU 01 ....  72 bodov

 

Uchádzači, ktorí nesplnili kritériá a nedosiahli potrebný počet bodov na prijatie:

HDU 06 ....  53 bodov

HDU 03 ....  45 bodov

HDU 05 ....  37 bodov

HDU 12 ....  13 bodov

HDU 09 ....  05 bodov

 

Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční  22. marca 2018 (piatok) v budove Súkromného konzervatória  v čase od 10 00 do 17 00 hod.

Zápis vykoná zákonný zástupca prijatého uchádzača.

Zákonný zástupca žiaka ZŠ si vyžiada zápisný lístok od základnej školy.

Zákonný zástupca žiaka inej SŠ alebo žiaka osemročného gymnázia vykoná zápis bez zápisného lístka.

 

Výsledky náhradného termínu TS zo dňa 28. 03. 2019 - odbor Hudobno-dramatické umenie a Muzikál

Uchádzači, ktorí nesplnili kritériá a nedosiahli potrebný počet bodov na prijatie:

HDU 08 ....  35 bodov