Študenti SKKE prijatí na Vysoké školy


Blahoželáme!

Študenti odboru Tanec (4) a HDU (1) prijatí na VŠMU.