Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Sme SKKE

Archív

Študenti viac info nájdete na apps. Prváci čoskoro vám príde oznam s potrebnými info poštou. Ešte pekné prázdniny vám aj sebe prajeme :-)
Hneď po veľkonočných prádzninách sme sa vrhli do práce: Najprv prišla na SKKE so svojím workshopom pani doc. PhDr. OXANA SMILKOVÁ, CSc.- režisérka a...
Výsledky TS zo dňa 27.03.2017 - odbor Tanec Uchádzači, ktorí splnili kritéria a dosiahli potrebný počet bodov na prijatie: TAN 06 .... 95 bodov TAN...
Vážení, milí uchádzači. Sme poctení, že ste si vybrali našu školu. Čoskoro vás aj nás čakajú dva dni preverovania talentu a schopností. 27.3...
Ďakujeme za Vašu podporu. Tlačivo na stiahnutie nájdete v sekcii o škole medzi tlačivami na stiahnutie: http://www.skke.sk/sites/default/files/...
Žiaci 3. - 6. ročníka Súkromného konzervatória sa predvedú v operete Noc v Benátkach! Premiéra tohto Straussovho známeho diela je po viac ako...

Stránky