TERMÍNY TALENOVÝCH SKÚŠOK pre šk. rok 2019/2020


15. 3. 2019

Termín talentových skúšok pre ŠTUDIJNÝ ODBOR:  

8227 Q TANEC

18. 3. 2019

Termín talentových skúšok pre ŠTUDIJNÝ ODBOR:

8226 Q HUDOBNO-DRAMATICKÉ UMENIE 

8226 Q 01 HUDOBNO-DRAMATICKÉ UMENIE - MUZIKÁL

Podrobné informácie nájdete v sekcii Talentové skúšky v jednotivých odboroch.