Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

SKKE na stáži v SĽUK-u


Na základe dohody o spolupráci SKKE a Slovenským ľudovým umeleckým kolektívom

 sa 2 študentky tanečného odboru zúčastnili na týždennej stáži v SĽUK-u v týždni od 13.3.-17.3. 2023. 

Zopár momentov z týždňa na stáži v Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve a Lúčnici...Zsaklin, Katka stihli spolu s Mirkom Bendom veľa...ĎAKUJEME .

Veľké poďakovanie vedeniu SĽUK-u. Rovnako aj možnosti od Lúčnice a FS Technik. (A Michalovi Šoltésovi za ubytovanie.)

Video TU:

SĽUK: https://www.facebook.com/SukromneKonzervatoriumZadielska12Kosice/videos/878784826538446

https://www.facebook.com/SukromneKonzervatoriumZadielska12Kosice/videos/197437786239682

LÚČNICA: https://www.facebook.com/SukromneKonzervatoriumZadielska12Kosice/videos/1306503026566287