Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

DOD 2020 na SKKE


 
Deň otvorených dverí na SKKE...Ako inak...DIŠTANČNE...
 

 

Milí záujemcovia o štúdium.

Pripravili sme pre vás informačné video o SKKE. Ak rozmýšľate, ktoré z konzervatórií si vybrať, kliknite na prezentáciu nášho konzervatória alias SKKE.

Sme moderný typ konzervatóriá, prostredím skôr rodinného typu, požiadavky na kvalitu však máíme EURÓPSKE.

ODBOR TANEC:

Odborným poradcom pre odbor tanec sú ATTILA EGERHÁZI a CRISTINA PORRES MORMENEO. 

https://www.skke.sk/tanecny-odbor/garanti-odboru-tanec

Ako jediné z konzervatórií na Slovensku sme zaradení do 2 projektov ERASMUS +. Naša partnerská škola CODARTS v Rotterdame/NL nás podporuje a zaraďuje do spoločných projektov so školami v Lisabone, Cannes, Madride, Livorne a Zagrebe.

https://www.skke.sk/aktuality/erasmus-plus

Máme podpísanú spoluprácu so ROYAL BALLET FEHÉRVÁR, Maďarsko (Székesfehérvári Balett Szinhász), ktorá spočíva vo workshopoch, tvorbe choreografií a dvojročnej stáže študentov v tomton profesionálnom tanečnom divadle pod umeleckým vedením Attilu Egerháziho.

V rámci súťaží konzervatórií už po tretíkrát vyhrali súťaž študenti SKKE. V roku 2019 získala naša študentka titul Absolútny víťaz súťaže.

ODBOR HDU:

V odbore HDU môžete štududovať činoherné herectvo alebo muzikál.

Spolupracujeme formou krátkych stáži s Janáčkovou akadémiou múzických umení v Brne.

Absolventi odboru sú úspešní absolventi spomínanej vysokej školy a pôsobia v profesionálnych súboroch:

Divadlo J.K. Tyla Plzeň

Moravské divadlo Olomouc

Aréna, Ostrava a iné.

Študentky HDU vyhrali v roku 2019 Košický zlatý poklad.

 

Úspešnosť v uplatnení absolventov za šk. rok 2019/2020

https://www.skke.sk/aktuality/uspesnost-studentov-skke-na-talentovych-skuskach-a-konkurzoch-do-profesionalnych-telies

 

KLIKNI SI NA LINK a SPOZNAJ NÁS

https://www.youtube.com/watch?v=JcW6QZGCAxY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1KotX101a5s1uvu27DyzhuF63e7oJ8s_T_Cp61A1PfiKhy