Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

TALENTOVKY 2021 - 5. 5. 2021


Výsledky TS zo dňa 05. 05. 2021

Odbor  Tanec

Uchádzači, ktorí splnili kritéria a dosiahli potrebný počet bodov na prijatie:

Kód                                     Body za overenie nadania a štúdijné výsledky

TAN 01                                 85 bodov                                                           

TAN 10                                 74 bodov                                                                                                          

TAN 02                                 73 bodov                                                                                                          

TAN 14                                 64 bodov                                                                                                          

TAN 05                                 63 bodov

TAN 12                                 60 bodov                                                                                                          

TAN 04                                 59 bodov                                                                                                                          

TAN 08                                 52 bodov                                                                                                          

 

Uchádzači, ktorí nesplnili kritéria a nedosiahli potrebný počet bodov na prijatie:

Kód                                    Body za overenie nadania a štúdijne výsledky

TAN 11                                 00 bodov                                                                                                                          

TAN 09                                 00 bodov                                                                                                                          

TAN 13                                 náhradný termín

TAN 06                                 náhradný termín

TAN 03                                 náhradný termín

Odbor Hudobno-dramatické umenie a Muzikál

Uchádzači, ktorí splnili kritéria a dosiahli potrebný počet bodov na prijatie:

Kód                                    Body za overenie nadania a štúdijne výsledky

HDU 01                                95 bodov

HDU 02                                89 bodov

HDU 07                                76 bodov

HDU 08                                76 bodov

HDU 09                                69 bodov

HDU 03                                66 bodov

Uchádzači, ktorí nesplnili kritéria a nedosiahli potrebný počet bodov na prijatie:

Kód                                     Body za overenie nadania a štúdijne výsledky

HDU 05                                40 bodov

HDU 04                                22 bodov

HDU 06                                00 bodov

Informácie z pohľadu povinných epidemiologických opatrení:

 • Na základe nového Usmernenia pre riaditeľov stredných škôl k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok na stredné školy v roku 2021 sa pri vstupe do budovy školy uchádzač negatívnym testom nepreukazuje.

 • Pred vstupom do budovy skúšky bude uchádzačovi a skúšajúcemu pedagogickému zamestnancovi zmeraná teplota. (Osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi COVID-19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach vylúčené a budú informované o náhradnom termíne konania prijímacích skúšok.).

 • V prípade, že žiak bude mať pri vstupe horúčku 37,4 °C, ale bude mať negatívny test sa meranie teploty bude opakovať  po 10 – 15 minútach. Ak žiak aj po opakovanom meraní teploty bude mať teplotu do 37,5°C, ale nebude prejavovať žiadne iné príznaky ochorenia, do budovy vstúpiť môže a môže vykonať talentovú skúšku, keďže toto môže byť aj dôsledkom stresu.

 • Pri pohybe v priestoroch školy má uchádzač prekryté horné dýchacie cesty.
 • Rodičia uchádzačov sa v čase konania talentovej skúšky nesmú zdržiavať v budove školy. (Akceptovaný je doprovod rodiča pri príchode do areálu školy. Vstup do budovy nie.)
 • Chorého žiaka alebo žiaka v karanténe písomne ospravedlní jeho zákonný zástupca čestným prehlásením. Riaditeľ školy určí pre konanie prijímacej skúšky náhradný termín tak, aby sa skúška konala v čo najkratšom čase po skončení ochorenia alebo karantény.
 • Náhradný termín riaditeľ školy písomne oznámi zákonnému zástupcovi uchádzača a oznámi uchádzačovi, aby v deň konania skúšky v náhradnom termíne doložil potvrdenie od pediatra o ukončení karantény.

Organizácia:

 • Budova školy má 2 vchody.  Vstup do budovy bude rozdelený pre uchádzačov odboru HDU a MUZIKÁL a osobitne pre uchádzačov odboru TANEC. Inštrukcie dostane pri príchode do areálu školy.
 • Časovo sa riaďte pokynmi, ktoré sme Vám spolu s kritériami zaslali poštou.
 • Ak budete mať akékoľvek otázky volajte na 0917 621 228.

Prezentácia uchádzačov priebežne (bez stresu :-) ) od 8:00 do 9.00 hod. 

 • 9:00 -  začiatok TS
 • Predpokladaný koniec TS pre všetky odbory je cca o 12:00 hod.
 • Prosíme o zabezpečenie pitného režimu uchádzačov.
 • Tréningové oblečenie a vhodnú obuv. (Na prezlečenie budú k dispozícii šatne.) 

Informácie z pohľadu umeleckých výkonov

 • Všetky informácie nájdete v jednotlivých sekciách na našej stránke.

Milí uchádzači,

tešíme sa na vás. 

Príďte v dobrej nálade a bez stresu.

Držíme vám prsty!

.....pedagógovia SKKE...

 

PLATIŤ ŠKOLNÉ ZA ŠTÚDIUM ALEBO NIE ?

U nás je to oproti bezplatným školám 1,50 Eur/ 1 deň navyše počas 10 mesiacov! 

Za KVALITNÉ A ÚSPEŠNÉ VZDELANIE a PRÍLEŽITOSTI  získané na našej škole nemáme ŽIADNE INÉ POPLATKY do rôznych fondov (ZRPŠ a iné) - len regulérne školné.

Máš záujem študovať na konzervatóriu?

Kto sme: Súkromné konzervatórium, Zádielska 12, Košice

Aké máme odbory: 

 • hudobno-dramatické umenie
 • muzikál 
 • tanec

Kde sa dozviete viac: 

O škole sa dozviete viac v tomto VIDEU : https://www.youtube.com/watch?v=pJujgztQa8k

 a ešte oveľa viac v tomto VIDEU: https://www.youtube.com/watch?v=JHtKphP2Y0c&t=2s

O prijímačkách na našej stránke: 

TANEC: https://www.skke.sk/tanecny-odbor/talentove-skusky

HDU a MUZIKÁL: https://www.skke.sk/hudobno-dramaticky.../talentove-skusky

Prvý z KONZULTAČNÝCH DNÍ:

21. 1. 2021 od 17:00, prihláste sa cez ZOOM

Meeting ID: 912 4968 9080 

Passcode: 936852) 

a pokojne sa nás opýtajte na všetko, čo vás zaujíma o škole, talentovkách, workshopoch, štúdiu,...

Koľko stojí štúdium:      

Školné je 45 € mesačne za 10 mesiacov školského vyučovania.

Je to oproti bezplatným školám 1,50 Eur/ 1 deň navyše počas 10 mesiacov! Za kvalitné a úspešné vzdelanie a príležitosti  získané na našej škole! Nemáme žiadne iné poplatky do rôznych fondov (ZRPŠ a iné) - len regulérne školné.

Poskytujeme tiež sociálne štipendium (môže prevýšiť aj výšku školného a dosiahnuť výšku max. 49, 04 Eur) aj výkonové štipendium.

Neprehliadnite: 

6 dôvodov prečo si vybrať SKKE https://www.skke.sk/aktuality/6-dovodov-preco-si-vybrat-skke

Stránka SKKE: www.skke.sk

Facebook SKKE: https://www.facebook.com/SukromneKonzervatoriumZadielska12Kosice

Instagram SKKE: https://www.instagram.com/konzervatorium_skke/

YOUTUBE KANAL: https://www.youtube.com/channel/UC3C26CkSJUEyKKKpMI9a5cg/videos

Kontaktný email: skke@skke.sk