Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Výsledky Talentových skúšok

Výsledky TS zo dňa 27.03.2017 - odbor Tanec

 

Uchádzači, ktorí splnili kritéria a dosiahli potrebný počet bodov na prijatie:

TAN 06 .... 95 bodov

TAN 08 .... 94 bodov

TAN 03 .... 89 bodov

TAN 04 .... 88 bodov

TAN 07 .... 87 bodov

TAN 13 .... 86 bodov

TAN 02 .... 85 bodov

TAN 12 .... 83 bodov

TAN 14 .... 82 bodov

TAN 15 .... 72 bodov

TAN 09 .... 71 bodov

TAN 01 .... 70 bodov

 

Uchádzači, ktorí nesplnili kritéria a nedosiahli potrebný počet bodov na prijatie:

TAN 11 .... 66 bodov

TAN 10 .... 52 bodov

TAN 05 .... 40 bodov

 

Výsledky TS zo dňa 28.03.2017 - odbor Hudobno-dramatické umenie a Muzikál

 

Uchádzači, ktorí splnili kritéria a dosiahli potrebný počet bodov na prijatie:

HDU 16 .... 89 bodov

HDU 02 .... 88 bodov

HDU 06 .... 86 bodov

HDU 10 .... 85 bodov

HDU 12 .... 84 bodov

HDU 21 .... 75 bodov

HDU 09 .... 73 bodov

 

Uchádzači, ktorí nesplnili kritéria a nedosiahli potrebný počet bodov na prijatie:

HDU 18 .... 65 bodov

HDU 14 .... 63 bodov

HDU 07 .... 60 bodov

HDU 22 .... 60 bodov

HDU 03 .... 57 bodov

HDU 05 .... 44 bodov

HDU 04 .... 43 bodov

HDU 01 .... 43 bodov

HDU 20 .... 42 bodov

HDU 11 .... 38 bodov

HDU 13 .... 36 bodov

HDU 17 .... 35 bodov

HDU 19 .... 28 bodov

HDU 15 .... 00 bodov

 

Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční 03. apríla 2017 v budove Súkromného konzervatória v čase od 10 00 do 18 00.

Zákonný zástupca žiaka si od základnej školy vyžiada zápisný lístok.